Komunikacja i psychologia w wychowaniu i kształceniu

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

Każdy, kto zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą wie, że wychowanie i kształcenia mają charakter relacyjny. Odpowiednia komunikacja stanowi podstawę właściwych relacji międzyludzkich, także relacji między wychowawcą i wychowankiem, czy nauczycielem i uczniem. Znajomość zasad i technik właściwej komunikacji to jednak nie wszystko. Aby nauczyciel/wychowawca profesjonalnie wspierał dziecko w rozwoju, aby podejmował adekwatne działania profilaktyczne i terapeutyczne, aby wreszcie skutecznie reagował i pomagał w sytuacjach dla dziecka trudnych i kryzysowych, konieczne jest posiadanie pogłębionej wiedzy psychologicznej oraz umiejętności rozpoznawania potrzeb, barier i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

 

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy poszerzonej wiedzy z zakresu psychologii, w tym psychologii rozwojowej, wychowawczej i komunikacji. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie przebiegu i uwarunkowań prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia, najczęstszych zaburzeń rozwojowych i psychicznych występujących w okresie szkolnym oraz skutecznych technik pracy z tymi zaburzeniami. Nabędą umiejętności profesjonalnego wspierania rodziców w nabywaniu kompetencji skutecznego radzenia sobie z trudnościami dziecka.

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, a także rodziców i opiekunów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedze z zakresu komunikacji i psychologii w wychowaniu.

 

Program studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży. Kryzysy rozwojowe. Wsparcie rozwoju.
 • Techniki i metody komunikacji werbalnej
 • Kompetencje komunikacyjne i terapeutyczne w pracy nauczyciela – trening
 • Zaburzenia emocjonalne i rozwojowe u dzieci i młodzieży. Praktyczne techniki pracy z uczniem w szkole.
 • Rozwiązywanie konfliktów z zastosowaniem technik negocjacji i mediacji
 • Trening asertywności
 • Trening przeciwdziałania agresji
 • Praca z zachowaniami trudnymi. Terapia behawioralna i jej wykorzystanie w szkole – – warsztat
 • Wyrażanie opinii i konstruktywna krytyka
 • Podstawy dialogu motywującego w pracy z dziećmi i nastolatkami — warsztat
 • Terapie wspierające: TUS, TZA i socjoterapia.
 • Praca z rodzicami.

 

Korzyści:

 • zdobycie lub uzupełnienie posiadanych umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych,
 • program studiów uwzględnia najnowsze i dynamicznie zmieniające się wyzwania w obszarze kształcenia i wychowania,
 • praktyczny charakter studiów,
 • dobra organizacja i warunki realizacji zajęć stacjonarnych oraz online.

 

Wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy oraz wykładowcy akademiccy o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe obejmują 180 godz., trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20.00 oraz soboty i/lub niedziele w godzinach 8.30-17.00 w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach. W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, zajęcia mogą być realizowane w całości w formie online.

Warunki ukończenia studiów: obecność na zajęciach (min. 80% wymaganych godzin), uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, dostępnego na platformie e-learningowej (co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi).

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 0 Średnia: 0]