Księgowość i płace w małej firmie

 

Od zawsze chciałeś pracować w dziale księgowości? A może od jakiegoś czasu marzysz o założeniu własnego biura rachunkowego? Studia podyplomowe na kierunku Księgowość i płace w małej firmie w ZPSB w Gryficach powinny Cię zainteresować. W czasie rocznej nauki zdobędziesz nie tylko wiedzę niezbędną do pracy w branży, ale dzięki mentorom z wieloletnim doświadczeniem nabędziesz też praktycznych umiejętności, które pomogą rozpocząć Ci samodzielną karierę zawodową.

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Księgowość i płace w małej firmie są:

 • absolwenci studiów ekonomicznych i tych z zakresu zarządzania,
 • pracownicy komórek księgowych i biur rachunkowych,
 • osoby planujące założenie własnej działalności,
 • osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu rachunkowości.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich procedur i usług realizowanych w biurze rachunkowym. Po ukończeniu studiów absolwenci:

 • znają obowiązujące przepisy,
 • potrafią dokumentować i księgować operacje gospodarcze oraz obliczać zobowiązania podatkowe,
 • są w stanie prowadzić sprawy kadrowo –płacowe,
 • potrafią asystować klientowi w procesie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wiedzą, jak zorganizować pracę i procesy księgowe w biurze rachunkowym,
 • znają zasady konstruowania umów z klientami, ubezpieczenia działalności i z zakresu pełnomocnictw.

Forma zajęć

Na studiach podyplomowych na kierunku Księgowość i płace w małej firmie największy nacisk kładzie się na praktyczne aspekty związane z prowadzeniem księgowości w podmiotach gospodarczych. W związku z tym zajęcia prowadzone są w następującym schemacie:

 • wykład z prezentacją multimedialną (max. 40% czasu)
 • warsztaty – case study i symulacje sytuacji gospodarczej (przepisy podatkowe i zasady księgowania, dokumenty z operacji gospodarczej, orzecznictwo i interpretacje podatkowe).

Zajęcia prowadzone są nie tylko przez wykładowców akademickich, ale także trenerów biznesu i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Program studiów

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Blok kompetencji interpersonalnych 10
Trening interpersonalny 10
Blok administracyjno- prawny
Administracyjno – prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (podatki, zobowiązania) 10
Elementy prawa gospodarczego 10
Organizacja i budowanie marki biura rachunkowego 10
Blok rachunkowo-finansowy
Podstawy podatku dochodowego – przychody w działalności gospodarczej 20
Podstawy podatku dochodowego – koszty w działalności gospodarczej 10
Podatek VAT z kasą fiskalną 20
Kadry, płace, ZUS 30
Dyscyplina finansowa i skutki braku płynności 10
Sprawozdania finansowe i pozostałe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy 10
Warsztaty księgowości (symulacja operacji księgowych) 50
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 20
Liczba godzin łącznie 200