Menedżer BHP

Zapisz się na studia podyplomowe i zapłać 1000 zł mniej! Trwa tylko do 9 lipca!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

 

Studia podyplomowe Menedżer BHP przygotowują słuchaczy do uzyskania kompetencji i uprawnień w dziedzinie właściwego realizowania zadań służby BHP w przedsiębiorstwie, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  Studia na kierunku Menedżer BHP zapewniają kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jako słuchacz studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB w Gryficach.

Adresaci kierunku studiów Menedżer BHP

Studia podyplomowe Menedżer BHP kierowane są do:

  • osób posiadających wykształcenie wyższe,
  • zajmujących już stanowiska kierownicze w Firmie, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o nowe obszary działania,
  • pracowników, którzy dążą do awansu zawodowego,
  • ludzi z pasją i pomysłem na rozwój firmy.

Dodatkowe korzyści

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Menedżer BHP potwierdza uzyskanie kwalifikacji Starszego Inspektora BHP, ale już po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468.). Absolwenci uzyskują także Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia podyplomowe Menedżer BHP w Gryficach możesz ubiegać się o pracę na Kadry Zarządzającej Systemami BHP w zakładzie pracy jako:

  • Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp)
  • Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp)
  • Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp)

Jako absolwent kierunku możesz ubiegać się też o zatrudnienie: w działach BHP, w urzędach państwowych, w centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

Wykładowcy-praktycy

Zajęcia na kierunku Menedżer BHP w ZPSB w Gryficach prowadzą wykładowcy o bogatym doświadczeniu zawodowym w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wybierając studia podyplomowe w ZPSB masz pewność, że wiedzę zdobędziesz od wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Program studiów

Podczas studiów na tym kierunku przekażemy Ci informacje z zakresu psychologii pracy, ochrony środowiska i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nauczysz się dostosowywać miejsce pracy do warunków szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych. Zdobędziesz też wiedzę niezbędną przy określaniu poziomu ryzyka zawodowego i przy organizowaniu wewnętrznych służb BHP.
W trakcie studiów istnieje możliwość realizacji kursu przygotowania dydaktycznego do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP.

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Podstawy prawa pracy 10
Ergonomia w procesie pracy 10
Psychologia pracy 10
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 40
Techniczne bezpieczeństwo pracy 20
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 20
Zagrożenia w środowisku pracy 20
Ocena ryzyka zawodowego 20
Metodyka szkoleń BHP 20
Pierwsza pomoc przedmedyczna 10
Seminarium dyplomowe 15
Liczba godzin łącznie 195

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

 

Opinie słuchaczy

„Główną zaletą zajęć jest prosty, jasny przekaz, poparty przykładami.”

„Wzorowo prowadzone zajęcia, z dużą możliwością aktywności i przykładów praktycznych.”

„Bardzo fajnie prowadzone zajęcia; zrozumiałe i interesujące przedstawienie poszczególnych problemów zarządzania bhp, i możliwości ich rozwiązania.”