Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji

Rekrutacja zakończona.

Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo cybernetyczne, zabezpieczenie przed wyciekiem danych z firm, instytucji publicznych i­­­­­ urzędów to dziś kluczowy aspekt funkcjonowania każdej organizacji. Konieczna jest ochrona informacji, a firmy i inne instytucje nie mogą opierać swojego bezpieczeństwa na doraźnych rozwiązaniach. Potrzebne jest ustalenie reguł dotyczących polityki bezpieczeństwa firmy, wdrożenie systemów i narzędzi zabezpieczania informacji, monitorowanie i modyfikowanie zasad ochrony danych osobowych, a także innych informacji oraz opracowanie i wdrożenie systemów. Tym samym, administrator bezpieczeństwa informacji, ma przed sobą odpowiedzialne zadanie, ponieważ odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń firmy, chroniących przed utratą danych.

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji publicznej jest przekazanie fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk w zakresie ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym).

Słuchacz studiów:

 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji w swojej organizacji,
 • uzyska kompleksową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych niezbędnych do pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (art. 37 ust.5 RODO),
 • nabędzie praktyczne umiejętności przetwarzania informacji niejawnej w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej.

Adresaci: Studia w ZPSB kierowane są zwłaszcza do obecnych i potencjalnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w firmach i jednostkach sektora publicznego, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.

A także do wszystkich osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ochrony danych osobowych w świetle RODO,
 • organów, prawnych środków ochrony i zasad odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym niejawnych),
 • praktycznych aspektów przetwarzania danych,
 • zagrożeń w cyberprzestrzenie oraz technologii IT i narzędzia zwiększających bezpieczeństwo w systemie zarządzania danymi,
 • krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (aspekty prawne),
 • identyfikacji i monitorowania procesów w zakresie bezpieczeństwa istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane; dokonywania opisów procesów,
 • gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej,
 • identyfikowania oraz oceny ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

 Organizacja studiów: Studia podyplomowe w ZPSB trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym oraz e-learningowym (więcej o e-learningu przeczytasz w dedykowanej zakładce). Zajęcia odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16-20 oraz soboty: od 9 do 13, lub w soboty od 8.30 do 17.00, w siedzibie Uczelni w Gryficach.