Przygotowanie pedagogiczne

Zapisz się na studia podyplomowe i zapłać 1000 zł mniej! Trwa tylko do 9 lipca!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

 

Chcesz pracować jako nauczyciel w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej bądź oświatowo-wychowawczej? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i zdobądź niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia. Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warto kontynuować naukę na studiach podyplomowych, żeby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Ja zdecydowałem się na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne, żeby mieć stabilną pracę w szkole. Do podjęcia studiów w ZPSB przekonała mnie pozytywna opinia absolwentów oraz lokalizacja Uczelni w Gryficach – blisko mojego miejsca zamieszkania.

Łukasz Zwierzchowski, słuchacz studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne

Podczas studiów uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz komunikacji interpersonalnej, co pozwoli Ci na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych, to znaczy dają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek podległych MEN.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia I lub II stopnia, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych.

Program studiów
Moduł Liczba godzin
Blok kompetencji dotyczących przygotowania pedagogiczno-psychologicznego
Wprowadzenie do pedagogiki 15
Etyka zawodu nauczyciela 15
Pedagogika społeczna 15
Wprowadzenie do psychologii 15
Problemy pedagogiki szkolnej 15
Psychologia rozwojowa 15
Elementy pedagogiki specjalnej 15
Psychologia społeczna 15
Diagnoza i terapia pedagogiczna 15
Trening kompetencji wychowawczych 15
Edukacja dorosłych 15
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 15
Blok kompetencji dotyczących dydaktyki
Dydaktyka ogólna 15
Aktywizacja procesu kształcenia 15
Organizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej 15
Kultura języka 15
Technologie informatyczne w pracy nauczyciela 15
Elementy prawa oświatowego 10
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 5
Metodyka nauczania wczesnoszkolnego 15
Metodyka przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 15
Metodyka przedmiotów humanistycznych 15
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe 15
Praktyka pedagogiczne 150
Liczba godzin łącznie 480

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Sprawdź kierunki studiów z obszaru kompetencji w edukacji i szkoleniach, które także mogą Cię zainteresować: