Psychodietetyka

 

Kierunek
 • Psychodietetyka
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Psychodietetyka to stosunkowo nowe podejście do pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, stanowiące efekt połączenia psychologii i dietetyki. Głównym zadaniem psychodietetyka jest analiza jednostkowej sytuacji psychospołecznej osoby zmagającej się z zaburzeniami odżywiania oraz dopasowanie odpowiednich interwencji poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych. Dzięki holistycznemu podejściu do problemu zachowań zdrowotnych, psychodietetyk jest w stanie skutecznie pomagać ludziom w zmianie stylu życia, co służy nie tylko poprawie zdrowia, ale także samopoczucia i wyglądu
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Psychodietetyka

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów na kierunku Psychodietetyka jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi. Słuchacze w trakcie studiów podyplomowych poznają teoretyczne i praktyczne aspekty psychodietetyki oraz metody i narzędzia pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi.

Program studiów

MODUŁ DIETETYCZNY. 45 godz.

 1. Podstawy racjonalnego żywienia i diety niekonwencjonalne. 15 godz.
 2. Zalecenia dietetyczne w zdrowiu i chorobie w różnych okresach życia. 15 godz.
 3. Poradnictwo dietetyczne z zasadami układania jadłospisów (skład żywności, normy żywienia). 10 godz.
 4. Zaburzenia odżywiania – etiologia. 5 godz. 

MODUŁ PSYCHOLOGICZNY. 70 godz.

 1. Psychologia odżywiania. 15 godz.
 2. Zaburzenia jedzenia (anoreksja psychiczna, pregoreksja, bigoreksja, ortoreksja, neofobia żywieniowa, bulimia psychiczna, zaburzenie z napadami objadania się, zespół jedzenia nocnego, uzależnienie od pożywienia) – etiologia i obraz kliniczny. 10 godz.
 3. Nadwaga i otyłość – psychologiczne problemy osób z nadmierną masą ciała. 5 godz.
 4. Specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z seniorami. 5 godz.
 5. Modele zmiany zachowań żywieniowych. 5 godz.
 6. Komunikacja interpersonalna w psychodietetyce. 5 godz.
 7. Elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 5 godz.
 8. Terapia ACT. 5 godz.
 9. Dialog Motywujący. 5 godz.
 10. Racjonalna Terapia Zachowania. 5 godz.
 11. Techniki radzenia sobie ze stresem. 5 godz.

MODUŁ PRAKTYCZNY. 55 godz.

 1. Wywiad żywieniowy oraz analiza sposobu żywienia i stanu odżywiania. 15 godz.
 2. Dietoterapia osób z zaburzeniami związanymi z ograniczaniem pożywienia oraz przejadaniem się. 10 godz.
 3. Zalecenia żywieniowe w otyłości. 10 godz.
 4. Podstawy prawa i etyki w pracy psychodietetyka. 5 godz.
 5. Tworzenie planu pracy z pacjentem w procesie psychodietetycznym. 15 godz.

Łączna liczba godzin: 170

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka został dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców. Najważniejsze atuty kierunku to:

 • interesujący program opracowany w formie modułowej,
 • profesjonalna kadra,
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia,
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu,
 • brak pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego,
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w postaci testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka?

Studia podyplomowe w ZPSB skierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie na co najmniej poziomie licencjackim lub inżynierskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne.

Studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka są adresowane do:

 • absolwentów szkół wyższych, szczególnie: dietetyków, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, edukatorów zdrowia, pedagogów, nauczycieli, technologów żywności oraz do wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów odżywiania się i zmiany nawyków żywieniowych

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek  Psychodietetyka na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra (PWN) oraz Biblio Ebookpoint (Helion).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są głównie w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku  Psychodietetyka w ZPSB prowadzone są online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty (w wyjątkowych przypadkach w niedziele) w godzinach od 9:00 do 17:00.

Częstotliwość zjazdów: w zależności od miesiąca, średnio 2 zjazdy w miesiącu po 10-15 godz. każdy.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • angażować się w realizację prac przewidzianych w programie studiów,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Lider kierunku

Beata Dobińska – psycholog, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej, akredytowany konsultant Insights Discovery. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2-letniego stażu szkoleniowego z zakresu terapii Gestalt oraz 2 letniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Analizy Transakcyjnej, Od 1994 roku prowadzi szkolenia oraz realizuje projekty rozwojowe i doradcze zarówno biznesowe, jak i edukacyjne o oświatowe. Wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Lider i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu: Psychologia zarządzania, Akademia Trenera i Akademia Coachingu. Prowadziła projekty szkoleniowo-doradcze dla takich marek jak Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police, Poczta Polska S.A., Szczecińska Energetyka, Cieplna, MK Cafe, Urząd Miejski w Szczecinie, Izba Skarbowa w Szczecinie, Izba Celna w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Bank BPH S.A., Plus GSM , Bank PKO BP S.A., Anwil S.A., Elte, WUP/Zachodniopomorskie, Home pl, Asseco Poland S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy DGS Poland.