Psychologia biznesu

Rekrutacja zakończona.

 

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia biznesu w ZPSB w Gryficach powstały z myślą o współczesnych menadżerach i rozwijaniu przydatnych w ich pracy umiejętności psychospołecznych.

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych z Psychologii biznesu w ZPSB w Gryficach są:

  • osoby zainteresowane doskonaleniem własnych kompetencji psychologicznych przydatnych w pracy i prowadzonym biznesie,
  • członkowie kadry zarządzającej firm,
  • szkoleniowcy,
  • osoby zajmujące się szeroko rozumianym HR-em,
  • przedsiębiorcy, którzy samodzielnie kierują ludźmi i podejmują decyzje zarządcze.

Zdobyte umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać nie tylko w osobistym rozwoju oraz podczas budowy własnej firmy, ale także w pracy na stanowisku menedżera, lidera zespołu, koordynatora procesów rozwojowych, bądź szkoleniowca.

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, rozwinięcie umiejętności, jak również wykształcenie postaw w zakresie psychologicznych i społecznych wymiarów zarządzania organizacją lub prowadzenia własnego biznesu.

Program studiów został podzielony na kilka bloków tematycznych, w ramach których słuchacze kolejno:

  • poznają zastosowania psychologii w zarządzaniu organizacją;
  • poznają zagadnienia odnoszące się do bazowych kompetencji menedżera, zachowań jednostek i grup w organizacji i problematyki kierowania ludźmi;
  • uzyskują wiedzę na temat podstaw wpływających na zachowania ludzi w organizacji, co umożliwia odpowiednie podejście do kierowania nimi;
  • rozwijają kompetencje w zakresie motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, delegowania zadań, motywowania i oceniania pracowników;
  • uczą się zastosowania psychologii w rozwiązywaniu wybranych problemów pojawiających się podczas zarządzania organizacją, takich jak: zarządzanie zmianami, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, budowanie skutecznych kampanii promocyjnych czy kształtowanie wizerunku organizacji.
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Blok wprowadzający
Podstawy psychologii ogólnej i osobowości 10
Trening kształtowania relacji interpersonalnych 10
Blok – psychologia menedżera
Bazowe kompetencje menedżerskie 10
Psychologia komunikacji interpersonalnej 10
Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe 10
Trening kreatywności 10
Autoprezentacja i kreowanie profesjonalnego wizerunku menedżera 10
Trening umiejętności menedżerskich 10
Blok – psychologia zespołów ludzkich
Psychologia zespołu 10
Pozyskiwanie pracowników 10
Współczesne koncepcje motywacji 10
Coaching w zarządzaniu. Planowanie rozwoju pracowników 10
Blok – psychologia organizacji i rynku
Zarządzanie zmianą 10
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich 10
Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje 10
Etyka biznesu 10
Kultura organizacji 10
Znajomość technologii informatycznych 10