Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży.

Dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

 

Rezerwuję miejsce

W codziennej praktyce nauczyciele często spotykają się z zaburzeniami emocjonalnymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży. Coraz częściej nie radzą sobie z zachowaniami trudnymi uczniów. Rozumienie trudności i zaburzeń to podstawa wszelkich działań  wspierających i terapeutycznych na terenie szkoły, które pozwalają wdrożyć np.  krótko- i długoterminowe strategie w pracy nad trudnymi zachowaniami uczniów.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom i nastolatkom z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi oraz wspieranie rodziców w nabywaniu kompetencji skutecznego radzenia sobie z trudnościami dziecka. Studia mają charakter  praktycznego warsztatu umiejętności w pracy z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi ujawniającymi się w konkretnych sytuacjach szkolnych.

Słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie przebiegu i uwarunkowań prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia, najczęstszych  zaburzeń rozwojowych i psychicznych występujących w okresie szkolnym oraz  skutecznych technik pracy z tymi zaburzeniami.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe: nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Rodzice dzieci i nastolatków doświadczający trudności wychowawczych także mogą skorzystać z profesjonalnej wiedzy na temat skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

W programie m.in.:

 

 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży. Kryzysy rozwojowe. Wsparcie rozwoju.
 • Kompetencje terapeutyczne w pracy nauczyciela – trening
 • Zaburzenia emocjonalne i rozwojowe u dzieci i młodzieży. Praktyczne techniki pracy z uczniem w szkole:
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia depresyjne
 • Odmowa chodzenia do szkoły
 • Zaburzenia jedzenia
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Zespół nadpobudliwości ruchowej
 • Zaburzenia Spektrum Autyzmu
 • Norma i patologia rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.
 • Terapia i profilaktyka uzależnień – warsztat
 • Trening przeciwdziałania agresji – warsztat
 • Praca z zachowaniami trudnymi. Terapia behawioralna i jej wykorzystanie w szkole – – warsztat
 • Podstawy dialogu motywującego w pracy z dziećmi i nastolatkami — warsztat
 • Terapie wspierające: TUS, TZA i socjoterapia.
 • Praca z rodzicami.

 

Wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe obejmują 180 godz., trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20. oraz soboty: od 8.30-17.00 (łącznie 10- 15 godz. dydakt./zjazd), w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach.

Forma zaliczenia: Obecność przynajmniej na 80% zajęć, oraz egzamin końcowy polegający na prezentacji projektu dyplomowego (dotyczącego różnych przejawów zachowań trudnych dziecka lub nastolatka  i strategii radzenia sobie z nimi).

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 3 Średnia: 3.7]