Zarządzanie w sektorze publicznym

Kierunek
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Studia pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne przy organizacji pracy w instytucjach publicznych oraz uzupełnić wiedzę dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. Zgłębisz tajniki zarządzania jakością i finansami publicznymi, dowiesz się jak pozyskiwać fundusze z UE na realizację zadań statutowych administracji oraz zarządzać projektami unijnymi, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach dotyczących wizerunku pracownika administracji oraz standardów obsługi klienta. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Jesteś zainteresowany studiami?Skontaktuj się z nami!
Cena
 • Już od 430 zł!

 

ZPSB to szkoła wyższa, która od lat oferuje edukację na najwyższym poziomie. Dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy szeroką ofertę studiów podyplomowych. Wśród nich znalazł się kierunek Zarządzanie w sektorze publicznym. 

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym. Osoby, które wybiorą ten kierunek studiów podyplomowych, zostaną zapoznane dokładnie z podstawami prawnymi i administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem jednostek publicznych. 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy posiadają aktualną wiedzę i doświadczenie. Na zajęciach słuchacze zostaną zapoznani z aktualnie obowiązującym prawem. Przedstawiona im zostanie użyteczna wiedza, pokazana z wykorzystaniem analizy aktualnych i praktycznych case study oraz przykładów. 

Program studiów


Poniżej przedstawiony został szczegółowy program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym w ZPSB.

BLOK WPROWADZAJĄCY. 30 godz.

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych. 10 godz. 
 • Podstawy zarządzania publicznego. 10 godz.
 • Funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej  w Polsce i UE – warsztat. 10 godz.

 

BLOK ZAGADNIEŃ PRAWNYCH. 40 godz.

 • Prawo zamówień publicznych. 10 godz.
 • Prawo administracyjne. 10 godz.
 • Ustawa o finansach publicznych. 10 godz.
 • Prawo pracy. 5 godz.
 • Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. 5 godz.

 

BLOK ZAGADNIEŃ EKONOMICZNYCH. 50 godz.

 • Zarządzanie strategiczne w administracji. 10 godz.
 • Zarządzanie finansami publicznymi. 10 godz.
 • Marketing terytorialny. 10 godz.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. 10 godz.
 • Zarządzanie projektami finansowanym ze środków publicznych. 10 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI PROFESJONALNYCH. 40 godz.

 • Zarządzanie jakością w administracji. 10 godz.
 • Standardy obsługi klienta. 10 godz.
 • Wizerunek pracownika administracji. 10 godz.
 • Cyfryzacja w administracji. 10 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 20 godz.

Blok realizowany w trybie e-learningowym. Słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu. 

 • Autoprezentacja.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Kreatywność.
 • Praca w zespole.
 • Prawo własności intelektualnej.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Zarządzanie zespołem.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym w ZPSB


Studia podyplomowe w ZPSB to liczne zalety i korzyści. Do najważniejszych atutów kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym należą:

 • Możliwość zapoznania się z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Możliwość dokładnego poznania specyfikacji prowadzenia dokumentacji administracyjnej i projektowej.
 • Nabycie umiejętności obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak profil zaufany, ePUAP, podpis kwalifikowany, aplikacja mObywatel.
 • Możliwość udziału w zajęciach, które prowadzą wykładowcy-praktycy, m.in. prawnicy, przedstawiciele administracji publicznej (pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego).

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym?


Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym dedykowane są osobom, które posiadają już wyższe wykształcenie (studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności. To idealny wybór dla osób związanych zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. 

Zarządzanie w sektorze publicznym to studia podyplomowe także dla osób planujących rozpocząć karierę urzędniczą i chcących zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w celu rozwoju zawodowego w tym kierunku. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Zarządzanie w sektorze publicznym na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Zarządzanie w sektorze publicznym w ZPSB


W ZPSB na pierwszym miejscu stawiamy naszych słuchaczy i ich potrzeby. Dlatego zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się dwa razy w tygodniu: w piątki i soboty. Kierunek Zarządzanie sektorem publicznym prowadzony jest w formie tradycyjnej (zajęcia na sali) zgodnie z harmonogramem: 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty w godzinach od 8:30 do 17:00.

Powyższy plan zajęć sprawia, że słuchacze studiów podyplomowych w ZPSB mają wolne niedziele. Mogą wykorzystać je na sprawy prywatne, zawodowe lub rozwój swoich pasji poza uczelnią. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać zaliczenie każdego z modułów zajęć w postaci testu wiedzy na platformie e-learningowej.

Lider kierunku


dr Grażyna Maniak, prof. ZPSB – profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dziekan Wydziału ZPSB w Gryficach. Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy, edukacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i in. materiałów dydaktycznych. Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, członek Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczyła (jako lider lub członek zespołu) w realizacji projektów konsultingowych, grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz projektów UE.

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.