Zarządzanie w sektorze publicznym

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

Podyplomowe studia w ZPSB przygotują Cię do pracy w administracji publicznej, a jeśli już jesteś związany z tym sektorem – pomogą Ci doskonalić umiejętności.

Studia pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne przy organizacji pracy w instytucjach publicznych oraz uzupełnić wiedzę dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. Zgłębisz tajniki zarządzania jakością i finansami publicznymi, dowiesz się jak pozyskiwać fundusze z UE na realizację zadań statutowych administracji oraz zarządzać projektami unijnymi, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach dotyczących wizerunku pracownika administracji oraz standardów obsługi klienta.

Program studiów podyplomowych wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, szansę uzupełnienia umiejętności i wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning) oraz możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych.

Studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz związanych zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. To także sposób dla osób planujących rozpocząć karierę urzędniczą na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dlaczego warto?

Co zyskają uczestnicy studiów podyplomowych ZPSB

 • Poznanie podstaw prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostek publicznych
 • Bezpośredni kontakt w trakcie studiów ze specjalistami z praktyki gospodarczej
 • Zdobycie umiejętności zawodowych, ekonomicznych i interpersonalnych

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w Gryficach na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej:

 • Prowadzący to wykładowcy-praktycy, m.in. prawnicy, przedstawiciele administracji publicznej (pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego)
 • analiza aktualnych i praktycznych case’ów w oparciu o najnowsze przepisy prawa administracyjnego,
 • warsztatowa forma zajęć – w praktyczny sposób słuchacze poznają metody i narzędzia pracy w sektorze administracji publicznej
 • egzamin dyplomowy w pełni praktyczny. Słuchacze wezmą udział w grze strategicznej

 

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Administracja w Polsce i w Unii Europejskiej 5
Wstęp do organizacji i zarządzania 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI PRAWNYCH 55
Prawne aspekty funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej 10
Ustawa Prawo zamówień publicznych 10
Pomoc publiczna 5
Ustawa o finansach publicznych 10
Dostęp do informacji publicznych a ochrona informacji niejawnych 5
Podstawy prawa administracyjnego 10
Prawo pracy 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI EKONOMICZNYCH 40
Zarządzanie zasobami ludzkimi 10
Marketing terytorialny 10
Zarządzanie finansami publicznymi 10
Zarządzanie strategiczne w administracji 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 40
Zarządzanie jakością w administracji 5
Powszechny Model Samooceny CAF 10
Dokumenty strategiczne w administracji publicznej 5
Dostępne źródła finansowania działalności administracji ze środków UE 5
Zarządzanie projektami unijnymi 10
Kontrola i nadzór administracji publicznej 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH 15
Wizerunek pracownika administracji – warsztat 10
Standardy obsługi klienta – warsztat 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe 5
Liczba godzin łącznie 208

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

3 obszary rozwoju

3 obszary, w których rozwiną się słuchacze studiów podyplomowych:

Umiejętności

 • Będzie interpretować zjawiska wpływające na funkcjonowanie JST
 • Będzie pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych wpływających na funkcjonowanie JST
 • Będzie wykorzystywać mechanizmy psychologiczne w pracy z klientem

Wiedza

 • Będzie posiadać wiedzę z zakresu prawa w administracji publicznej
 • Pozna prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej
 • Zdobędzie wiedzę o instytucjach administracji publicznej i ich strukturach w Polsce i w UE
 • Będzie posiadać wiedzę na temat organizacji i zarządzania

Kompetencje społeczne

 • Pozna możliwości dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, społecznych
 • Zdobędzie umiejętność samokształcenia się
 • Poznane narzędzia będzie dostosowywać do indywidualnych potrzeb
 • Będzie znać znaczenie komunikacji interpersonalnej

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 0 Średnia: 0]