Zarządzanie w sektorze publicznym

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 2 raty gratis!

 

Kierunek
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Studia pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne przy organizacji pracy w instytucjach publicznych oraz uzupełnić wiedzę dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. Zgłębisz tajniki zarządzania jakością i finansami publicznymi, dowiesz się jak pozyskiwać fundusze z UE na realizację zadań statutowych administracji oraz zarządzać projektami unijnymi, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach dotyczących wizerunku pracownika administracji oraz standardów obsługi klienta.
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis tylko do 31.05.2022!
Cena
 • Już od 430 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Podyplomowe studia w ZPSB przygotują Cię do pracy w administracji publicznej, a jeśli już jesteś związany z tym sektorem – pomogą Ci doskonalić umiejętności.

Program studiów podyplomowych wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, szansę uzupełnienia umiejętności i wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning) oraz możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych.

Studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz związanych zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. To także sposób dla osób planujących rozpocząć karierę urzędniczą na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dlaczego warto?

Co zyskają uczestnicy studiów podyplomowych ZPSB

 • Poznanie podstaw prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostek publicznych
 • Bezpośredni kontakt w trakcie studiów ze specjalistami z praktyki gospodarczej
 • Zdobycie umiejętności zawodowych, ekonomicznych i interpersonalnych

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w Gryficach na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej:

 • Prowadzący to wykładowcy-praktycy, m.in. prawnicy, przedstawiciele administracji publicznej (pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego)
 • analiza aktualnych i praktycznych case’ów w oparciu o najnowsze przepisy prawa administracyjnego,
 • warsztatowa forma zajęć – w praktyczny sposób słuchacze poznają metody i narzędzia pracy w sektorze administracji publicznej
 • egzamin dyplomowy w pełni praktyczny. Słuchacze wezmą udział w grze strategicznej

Program studiów:

BLOK WPROWADZAJĄCY. 30 godz.
Warsztat umiejętności interpersonalnych. 10 godz.
Podstawy zarządzania publicznego. 10 godz.
Funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej w Polsce i UE – wartat. 10 godz.

BLOK ZAGADNIEŃ PRAWNYCH. 40 godz.
Prawo zamówień publicznych. 10 godz.
Prawo administracyjne. 10 godz.
Ustawa o finansach publicznych. 10 godz.
Prawo pracy. 5 godz.
Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. 5 godz.

BLOK ZAGADNIEŃ EKONOMICZNYCH. 50 godz.
Zarządzanie strategiczne w administracji. 10 godz.
Zarządzanie finansami publicznymi. 10 godz.
Marketing terytorialny. 10 godz.
Zarządzanie zasobami ludzkimi. 10 godz.
Zarządzanie projektami finansowanym ze środków publicznych. 10 godz.

BLOK KOMPETENCJI PROFESJONALNYCH. 40 godz.
Zarządzanie jakością w administracji. 10 godz.
Standardy obsługi klienta. 10 godz.
Wizerunek pracownika administracj. 10 godz.
Cyfryzacja w administracji. 10 godz.

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (w trybie e-learningowym) – słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu. 20 godz.
1. Autoprezentacja
2. Komunikacja interpersonalna
3. Kreatywność
4. Praca w zespole
5. Prawo własności intelektualnej
6. Zarządzanie wiedzą
7. Zarządzanie zespołem

Łączna liczba godzin: 180 godz.

3 obszary rozwoju

3 obszary, w których rozwiną się słuchacze studiów podyplomowych:

Umiejętności

 • Będzie interpretować zjawiska wpływające na funkcjonowanie JST
 • Będzie pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych wpływających na funkcjonowanie JST
 • Będzie wykorzystywać mechanizmy psychologiczne w pracy z klientem

Wiedza

 • Będzie posiadać wiedzę z zakresu prawa w administracji publicznej
 • Pozna prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej
 • Zdobędzie wiedzę o instytucjach administracji publicznej i ich strukturach w Polsce i w UE
 • Będzie posiadać wiedzę na temat organizacji i zarządzania

Kompetencje społeczne

 • Pozna możliwości dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, społecznych
 • Zdobędzie umiejętność samokształcenia się
 • Poznane narzędzia będzie dostosowywać do indywidualnych potrzeb
 • Będzie znać znaczenie komunikacji interpersonalnej

Lider kierunku:

dr Grażyna Maniak, prof. ZPSB – profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dziekan Wydziału ZPSB w Gryficach. Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy, edukacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i innych materiałów dydaktycznych.
Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz członek Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczyła (jako lider lub członek zespołu) w realizacji projektów konsultingowych, grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, oraz projektów UE.

Rezerwuję miejsce