Zarządzanie w sektorze publicznym

Tylko do 15 października - zyskaj 450 zł zniżki na wpisowe!

 

Kierunek
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Studia pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne przy organizacji pracy w instytucjach publicznych oraz uzupełnić wiedzę dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. Zgłębisz tajniki zarządzania jakością i finansami publicznymi, dowiesz się jak pozyskiwać fundusze z UE na realizację zadań statutowych administracji oraz zarządzać projektami unijnymi, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach dotyczących wizerunku pracownika administracji oraz standardów obsługi klienta. Program studiów
Aktualna zniżka
 • 0 zł wpisowego tylko do 15.10.2022!
Cena
 • Już od 430 zł!

 

Rezerwuję miejsce

ZPSB to szkoła wyższa, która od lat oferuje edukację na najwyższym poziomie. Dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy szeroką ofertę studiów podyplomowych. Wśród nich znalazł się kierunek Zarządzanie w sektorze publicznym. 

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym. Osoby, które wybiorą ten kierunek studiów podyplomowych, zostaną zapoznane dokładnie z podstawami prawnymi i administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem jednostek publicznych. 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy posiadają aktualną wiedzę i doświadczenie. Na zajęciach słuchacze zostaną zapoznani z aktualnie obowiązującym prawem. Przedstawiona im zostanie użyteczna wiedza, pokazana z wykorzystaniem analizy aktualnych i praktycznych case study oraz przykładów. 

Program studiów


Poniżej przedstawiony został szczegółowy program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym w ZPSB.

BLOK WPROWADZAJĄCY. 30 godz.

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych. 10 godz. 
 • Podstawy zarządzania publicznego. 10 godz.
 • Funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej  w Polsce i UE – warsztat. 10 godz.

 

BLOK ZAGADNIEŃ PRAWNYCH. 40 godz.

 • Prawo zamówień publicznych. 10 godz.
 • Prawo administracyjne. 10 godz.
 • Ustawa o finansach publicznych. 10 godz.
 • Prawo pracy. 5 godz.
 • Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. 5 godz.

 

BLOK ZAGADNIEŃ EKONOMICZNYCH. 50 godz.

 • Zarządzanie strategiczne w administracji. 10 godz.
 • Zarządzanie finansami publicznymi. 10 godz.
 • Marketing terytorialny. 10 godz.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. 10 godz.
 • Zarządzanie projektami finansowanym ze środków publicznych. 10 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI PROFESJONALNYCH. 40 godz.

 • Zarządzanie jakością w administracji. 10 godz.
 • Standardy obsługi klienta. 10 godz.
 • Wizerunek pracownika administracji. 10 godz.
 • Cyfryzacja w administracji. 10 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 20 godz.

Blok realizowany w trybie e-learningowym. Słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu. 

 • Autoprezentacja.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Kreatywność.
 • Praca w zespole.
 • Prawo własności intelektualnej.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Zarządzanie zespołem.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym w ZPSB


Studia podyplomowe w ZPSB to liczne zalety i korzyści. Do najważniejszych atutów kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym należą:

 • Możliwość zapoznania się z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Możliwość dokładnego poznania specyfikacji prowadzenia dokumentacji administracyjnej i projektowej.
 • Nabycie umiejętności obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak profil zaufany, ePUAP, podpis kwalifikowany, aplikacja mObywatel.
 • Możliwość udziału w zajęciach, które prowadzą wykładowcy-praktycy, m.in. prawnicy, przedstawiciele administracji publicznej (pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego).

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym?


Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym dedykowane są osobom, które posiadają już wyższe wykształcenie (studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności. To idealny wybór dla osób związanych zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. 

Zarządzanie w sektorze publicznym to studia podyplomowe także dla osób planujących rozpocząć karierę urzędniczą i chcących zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w celu rozwoju zawodowego w tym kierunku. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Zarządzanie w sektorze publicznym na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Zarządzanie w sektorze publicznym w ZPSB


W ZPSB na pierwszym miejscu stawiamy naszych słuchaczy i ich potrzeby. Dlatego zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się dwa razy w tygodniu: w piątki i soboty. Kierunek Zarządzanie sektorem publicznym prowadzony jest w formie tradycyjnej (zajęcia na sali) zgodnie z harmonogramem: 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty w godzinach od 8:30 do 17:00.

Powyższy plan zajęć sprawia, że słuchacze studiów podyplomowych w ZPSB mają wolne niedziele. Mogą wykorzystać je na sprawy prywatne, zawodowe lub rozwój swoich pasji poza uczelnią. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać zaliczenie każdego z modułów zajęć w postaci testu wiedzy na platformie e-learningowej.

Lider kierunku


dr Grażyna Maniak, prof. ZPSB – profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dziekan Wydziału ZPSB w Gryficach. Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy, edukacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i in. materiałów dydaktycznych. Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, członek Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczyła (jako lider lub członek zespołu) w realizacji projektów konsultingowych, grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz projektów UE.

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.

 

Rezerwuję miejsce