Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii

 

Kierunek
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, która staje się coraz istotniejszym elementem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Podczas studiów poznasz nowoczesne koncepcje prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i nauczysz się, jak pogodzić działalność swojej firmy z troską o środowisko i społeczeństwo.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 530 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów na kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii jest wyposażenie Słuchaczy w kompetencje niezbędne do świadomego zarządzania firmami i organizacjami zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Obecnie nie wystarczy mówić o zrównoważonym rozwoju. Nadszedł moment, by koncepcje działania w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dbałości o środowisko naturalne stały się standardem wszystkich organizacji, zarówno tych z sektora prywatnego, jak i publicznego. Także badania rynku pracy potwierdzają wzrost zapotrzebowania na kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na wielu stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagane jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, nawet jeśli nie jest ono główną specjalizacją.

Program studiów

Blok 1. Kompetencje interpersonalne w zrównoważonym biznesie. 10 godz.

Blok 2. Zrównoważony rozwój (Istota i cele zrównoważonego rozwoju, SDGs. SDGs w Polsce i na świecie – dobre praktyki. Zmiany klimatyczne. Zrównoważone miasta i gminy. Zrównoważona produkcja i konsumpcja. Sharing economy. Innowacje społeczne). 30 godz.

Blok 3. Odpowiedzialne zarządzanie (Zarządzanie strategiczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu – istota, polityka, standardy. Standardy zarządzania zrównoważonego (raporty ESG i ESRS).  Społecznie innowacyjne modele biznesowe). 30 godz.

Blok 4. Zarządzanie relacjami z otoczeniem (Zarządzanie wpływem na otoczenie Zarządzanie relacjami z interesariuszami). 20 godz.

Blok 5. Zrównoważone finansowanie (Fundusze pomocowe i strukturalne UE wspierające rozwój zrównoważony. Ekonomika inwestycji w energetyce odnawialnej). 30 godz.

Blok 6. Odnawialne źródła energii (OZE – prawne, ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania ich wykorzystania. OZE – case study Gryficki Klaster Energii. OZE – case study Dolnośląski klaster Energii). 30 godz.

Blok 7. Moduł do wyboru (Planowanie przestrzenne a energetyka odnawialna – plan energetyczny gminy. Źródła finansowania inwestycji proekologicznych. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE. Inny – propozycja słuchaczy). 10 godz.

Łączna liczba godzin: 160

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii został dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców. Najważniejsze atuty kierunku to:

 • kompleksowy, ciekawy program – połączenie zagadnień gospodarczych, społecznych i ekologicznych;
 • nowatorskie podejście – słuchacze decydują o dodatkowym temacie (module) do omówienia podczas studiów;
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia;
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym;
 • bezpośredni kontakt w trakcie studiów ze specjalistami z praktyki gospodarczej;
 • zdobycie umiejętności zawodowych, ekonomicznych i interpersonalnych;
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia;
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu;
 • brak pracy dyplomowej, świadectwo na podstawie egzaminu końcowego na platformie elearningowej.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii?

Studia podyplomowe w ZPSB skierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie na co najmniej poziomie licencjackim lub inżynierskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii są adresowane do:

 • osób na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, na których jest wymagane podnoszenie kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Korzyści dla Słuchaczy

Kierunek Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy.

Zajęcia na kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii w ZPSB odbywają się w trybie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams, średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00 – 17.00, łącznie 10 godz. dydaktycznych na zjazd.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego z wszystkich zrealizowanych modułów w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej.

Patronat/Partnerstwo

 • Gryficki Klaster Energii
 • Dolnośląska Dolina Wodorowa

Lider kierunku

dr Grażyna Maniak, prof. ZPSB – profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dziekan Wydziału ZPSB w Gryficach. Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy, edukacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i in. materiałów dydaktycznych. Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczyła (jako lider lub członek zespołu) w realizacji projektów konsultingowych, grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz projektów UE.