Ceny studiów

Dzięki współpracy ZPSB w Gryficach z Podmiotowym Systemem Finansowania jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz ubiegać się o ok. 50% refundacji poniesionych kosztów. Masz też szansę nieco podnieść ten wskaźnik, bo jeśli z usług edukacyjnych skorzystają pracownicy powyżej 50. roku życia lub mający niskie kwalifikacje albo gdy Twoja firma działa w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego (np. produkcji drzewno-meblarskiej, wytwarzaniu produktów opartych na technologiach informatycznych, inżynierii chemicznej lub materiałowej, budowaniu wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i lądowych lub w multimedialnym transporcie i logistyce) to refundacja może wynieść nawet 80%.

Całkowita wartość dofinansowania dla jednego wniosku wynosi:

  • dla mikro przedsiębiorstw nie przekracza 15 000 zł
  • dla małych przedsiębiorstw to maksymalnie 75 000 zł
  • dla średnich przedsiębiorstw to nie więcej niż 400 000 zł

Pamiętaj, że dofinansowania nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami oferowanym przez ZPSB w Gryficach. Wartość dofinansowań naliczana jest na podstawie podstawowych cen usług.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 360 zł
475 zł
2125 zł
4200 zł
Geragogika i opieka nad osobami starszymi 325 zł
430 zł
1925 zł
3800 zł
Grafika komputerowa i marketing internetowy 360 zł
475 zł
2125 zł
4200 zł
Księgowość i płace w małej firmie (nowość) 360 zł
475 zł
2125 zł
4200 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (nowość) 360 zł
475 zł
2125 zł
4200 zł
Menadżer BHP (nowość) 325 zł
430 zł
1925 zł
3800 zł
Oligofrenopedagogika 325 zł
430 zł
1925 zł
3800 zł
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 325 zł
430 zł
1925 zł
3800 zł
Psychologia biznesu (nowość) 360 zł
475 zł
2125 zł
4200 zł
Zarządzanie kryzysem (nowość) 360 zł
475 zł
2125 zł
4200 zł

 

Kierunek 15 rat 9 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 320 zł
brak oferty 1550 zł
4600 zł
Przygotowanie pedagogiczne 320 zł
brak oferty 1550 zł
4600 zł
Resocjalizacja i socjoterapia 320 zł
brak oferty 1550 zł
4600 zł

Płatności

Warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB w Gryficach jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 450 zł. Wszelkie płatności za studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto ZPSB w Gryficach:

  • Wydział w Gryficach – nr: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544