Katedry

Katedra Informatyki i Metod Ilościowych
Kierownik Katedry
dr nt. Dorota Dżega
tel. 91 81 49 447
e-mail: ddzega@zpsb.pl
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

Katedra Ekonomii i Zarządzania
Kierownik Katedry
dr Daria Majewska–Bielecka
e-mail: dbielecka@zpsb.pl
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin