Bieżące

Poniżej znajduje się lista bieżących szkoleń otwartych, na które aktualnie prowadzimy zapis. Klikając w tytuł danego szkolenia możecie dowiedzieć się więcej o tym, jakie zagadnienia będą w ramach niego realizowane. Daty rozpoczęcia szkoleń znajdują się w opisie każdego szkolenia. Ceny szkoleń znajdują się w zakładce Ceny i opłaty.

Zapraszamy do zapoznania się z każdym szkoleniem i do zapisów.

Dane osobowe w firmie i urzędzie

Celem szkolenia jest zapoznanie  z rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR / RODO), które wejdzie w życie w maju 2018 roku wprowadza rewolucję w systemie ochrony danych osobowych i będzie bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, bez konieczności implementowania go ustawą. Jedną z zasadniczych i najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzanych przez RODO jest przyznanie organom publicznym kontrolującym przetwarzanie danych osobowych w państwach członkowskich (w Polsce GIODO) prawa do nakładania wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów RODO. Najsurowsze kary będą mogły sięgać nawet 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa (jednak nie więcej niż 20 mln EUR).

Czytaj wiecej...

Coaching. Narzędzia pracy coacha.

Terminy: , , ,

Coaching to skuteczne narzędzie towarzyszenia innym w rozwoju. To szkolenie pozwoli Ci na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia rozmowy coachingowej. Poznasz narzędzia pracy coacha, dowiesz się czym jest model GROW oraz jak korzystać z metody SMART.

Czytaj wiecej...

Czas pracy

Terminy: ,

Uzyskaj wiedzę o sposobie interpretowania zapisów Kodeksu Pracy, naucz się wprowadzać harmonogram czasu pracy, dowiedz się, w jaki sposób ewidencjować czas pracy oraz jak obliczać godziny nadliczbowe.

Czytaj wiecej...

Dokumentacja kadrowa, badania lekarskie

Terminy: ,

Podczas tego szkolenia poznasz podstawowe zasady pracy z dokumentacją kadrową. Dowiesz się jakie są przepisy dotyczące badań lekarskich. Zapoznasz się ze wzorami dokumentów kadrowych wraz z ich omówieniem. Szkolenie to daje konkretne wskazówki przydatne do pracy zawodowej, pomoże w prawidłowym prowadzeniu akt osobowych tak, by uniknąć błędów.

Czytaj wiecej...

Mentoring narzędzia pracy mentora

Terminy: ,

Mentoring to proces polegający na udzielaniu rad, informacji lub wskazówek przez osobę, która ma doświadczenie, umiejętności lub praktyczną wiedzę, przydatną do osobistego i zawodowego rozwoju innego człowieka. Podczas tego szkolenia poznasz metody, a także narzędzia pracy mentora.

Czytaj wiecej...

Planowanie zakresu i czasu projektu

Terminy: , , ,

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących planowania zakresu projektu zgodnego z uzasadnieniem biznesowym, szacowania czasu i zasobów niezbędnych do realizacji prac projektowych oraz dopasowania struktury projektowej do struktury organizacyjnej firmy.

Czytaj wiecej...

Praca z oporem. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą

Terminy: ,

„Praca z oporem. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą” to 10-godzinne szkolenie otwarte. Celem warsztatu jest zrozumienie zjawiska oporu i przyczyn jego powstawania. Szkolenie pozwala na pogłębienie świadomości na temat zachowań i postaw trenera/coacha/mentora, które mogą powodować sytuacje trudne oraz znaczenia profilaktyki oporu. W ramach warsztatu nacisk położony jest na rozwinięcie umiejętności […]

Czytaj wiecej...

Prawna ochrony pracy

Terminy: ,

Każdy pracownik powinien mieć świadomość swoich obowiązków i praw w miejscu zatrudnienia. W gestii pracodawcy leży więc, by w odpowiedni sposób poinstruować swoich podwładnych w tym zakresie. Czas trwania szkolenia to 10 godzin. Prowadząca: Małgorzata Klowan Terminy szkoleń: 08.12.2017, piątek: 16:30-20:30 09.12.2017, sobota: 09:00-13:00 Cena szkolenia: 240 zł netto Zgłoszenia: szkolenia@zpsb.pl (tel. 91/ 81 49 481)

Czytaj wiecej...

Psychologia Motywacji

Terminy: ,

Podczas 10- godzinnego szkolenia z „Psychologii Motywacji” dowiesz się, jak rozpoznawać emocjonalne blokady motywacji, nauczysz się rozróżniać motywację zewnętrzną i wewnętrzną, poznasz sposoby na stawianie celów i planowanie swoich działań, nauczysz się wywoływać wewnętrzną motywację do każdego zaplanowanego projektu. Prowadząca: Beata Dobińska Terminy szkolenia: 23.02.2018, piątek: 16:30-20:30 24.02.2018, sobota: 09:00-13:00 Cena szkolenia: 240 zł netto Zgłoszenia: szkolenia@zpsb.pl (tel. 91/ 81 49 481)

Czytaj wiecej...

Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe

Terminy: ,

Stres to dziś nieodłączny element naszego życia. Może być czynnikiem negatywnym, ale też pozytywnym. Chcesz wiedzieć, jak sobie z nim dobrze radzić? Skorzystaj z fachowej wiedzy. Zapisz się na szkolenie z tego zakresu. Zapisy trwają.

Czytaj wiecej...

  • 1
  • 2