Bieżące

Poniżej znajduje się lista bieżących szkoleń otwartych, na które aktualnie prowadzimy zapis:

Nazwa szkolenia Liczba godzin Data Godziny Cena za szkolenie w grupie Cena za szkolenie indywidualne Miejsce
Psychologia zarządzania
Negocjacje biznesowe 10 15-16.01.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Psychologia konfliktu 10 19-20.02.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Ocena psychologiczna. Diagnoza potencjału pracownika 10 5-6.03.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe 10 16-17.04.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Kreowanie wizerunku menadżera i sztuka prezentacji 15 23-24.04.2021 16:30-20:30; 9:00-17:00 520 zł do ustalenia MS Teams
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 10 14-15.05.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Psychologia motywacji i motywowania 10 21-22.05.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Project Manager
Prawne aspekty zarządzania projektem 10 5-6.03.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Metodyki zwinne w zarządzaniu projektem 10 19-20.03.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Zarządzanie zespołem projektowym 10 15.05.2021 9:00-17:00 400 zł do ustalenia MS Teams
Kadry i płace
Dokumentacja kadrowa 15 15-16.01.2021 16:30-20:30; 9:00-17:00 520 zł do ustalenia MS Teams
Dokumentacja płacowo-podatkowa cz.1 10 29-30.01.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Dokumentacja płacowo-podatkowa cz.2 10 19-20.02.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Program Płatnik – warsztaty 10 5-6.03.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Zatrudnianie cudzoziemców 5 26.03.2021 250 zł do ustalenia MS Teams
Ubezpieczenia społeczne 5 17.04.2021 250 zł do ustalenia MS Teams
Social media i e-marketing
Podstawy animacji komputerowej 15 19-20.01.2021 16:30-20:30; 9:00-17:00 520 zł do ustalenia MS Teams
Komunikacja kryzysowa w internecie 5 12.06.2021 9:00-13:00 250 zł do ustalenia MS Teams
Przygotowanie materiałów wideo 10 20-21.05.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams
Content is the king – warsztaty z budowania treści i prowadzenia komunikacji w social media 10 16-17.04.2021 16:30-20:30; 9:00-13:00 350 zł do ustalenia MS Teams

 

Po zakończeniu szkolenia Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub szkolenie, najpóźniej 5 dni przed jego rozpoczęciem:

  • dostarcz do nas mailowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania) na adres szkolenia@zpsb.pl,
  • pocztą lub osobiście do Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń,Opłaty za szkolnie należy dokonać przelewem na konto naszej Uczelni – nr: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277, tytułem: nazwa szkolenia, imię i nazwisko Kursanta.
    Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników kursu. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia, a Zgłaszającym.

Kursy i szkolenia dofinansowane na naszej uczelni to szansa dla prywatnych przedsiębiorców na podniesienie kwalifikacji swoich oraz zatrudnianych pracowników.

ZPSB znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu pracodawcy mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów w wysokości nawet 80%.

Już od 1 marca rusza nabór wniosków (bez ograniczeń wiekowych) na studia podyplomowe.

➡️ Sprawdź aktualną ofertę na stronie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

i  wybierz kurs dla siebie!