Jak zdobyć dofinansowanie na kursy i szkolenia

Kto może ubiegać się dofinansowanie kursów i szkoleń w ZPSB?

Z kursów i szkoleń dofinansowanych w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych mogą skorzystać właściciele prywatnych przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. Szczegóły na temat tego, jakie przedsiębiorstwa mogą wziąć udział w programie dostępne są tutaj.

Na jakie kursy i szkolenia ZPSB można otrzymać dofinansowanie, jaka jest ich cena i gdzie należy uiścić opłatę?

Spis kursów i szkoleń ZPSB, na które można otrzymać dofinansowanie dostępny jest wraz z cenami w Bazie Usług Rozwojowych. Wszelkich płatności należy dokonywać przelewem bezpośrednio na konto ZPSB: Wydział w Szczecinie – nr: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277 (Bank Pekao S.A., II/O Szczecin).

Nie znalazłeś żadnego kursu lub szkolenia dla siebie i swoich pracowników? Pamiętaj, że w ZPSB istnieje opcja przygotowania usług zamkniętych, które będą w 100% dostosowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Zainteresowany? Sprawdź zakładkę Pomoc i kontakt.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie na kursy i szkolenia w ZPSB?

Aby zdobyć dofinansowanie na kursy i szkolenia w ZPSB konieczne jest złożenie wniosku u jednego z Operatorów projektu wraz z innymi wymaganymi dokumentami oraz wskazaniem jakimi usługami ZPSB jest się zainteresowanym (wraz z podaniem liczby osób które będą z nich korzystać). Po zaakceptowaniu przez Operatora (ich rolę pełnią: Polska Fundacja PrzedsiębiorczościZachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A) i rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych i podpisaniu umowy należy postępować zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym Naszej uczelni. Po zakończeniu kursu lub szkolenia i otrzymaniu zaświadczenia to potwierdzającego można ubiegać się u Operatora o zwrot poniesionych kosztów.

Szczegółowe informacje na temat czynności, które należy wykonać, aby otrzymać dofinansowanie dostępne są na tej stronie.

Ile wynosi wartość dofinansowania?

Projekt Bazy Usług Rozwojowych odbywa się w tzw. systemie refundacji wydatków. To pracodawca początkowo ponosi całkowitą wartość kursu i szkolenia, ale dzięki współpracy ZPSB z Podmiotowym Systemem Finansowania każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot ok. 50% poniesionych kosztów. Z kolei Ci, którzy pracują w obszarze tzw. inteligentnych specjalności województwa zachodniopomorskiego lub zatrudniają pracowników z niskimi kwalifikacjami mogą liczyć na jeszcze większą, bo wynoszącą nawet 80% refundację.

Więcej informacji na temat wysokości dofinansowania i ograniczeń programu znajdziesz tu.