Dyplom Post-MBA – Strategiczne Przywództwo

Ukończyłeś studia Executive MBA, ale w dalszym ciągu chcesz rozwijać swoje kompetencje menedżerskie? W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie masz na to szansę, a wszystko dzięki innowacyjnym studiom podyplomowym Post-MBA: Strategiczne Przywództwo, których program skupiony jest na kształtowaniu kompetencji przywódczych wśród kierowników wyższego szczebla. Partnerem merytorycznym kierunku jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM). Studia możesz realizować biorąc udziałw 5 sesjach, lub wybierając te sesje, które interesują Ciebie najbardziej, realizując je jako szkolenia.

Jakie zagadnienia obejmuje program studiów?

Kierunek powstał z myślą o menedżerach, którzy chcą zdobywać przydatną w kierowaniu zespołem wiedzę oraz kształtować niezbędne w strategicznym przywództwie umiejętności.
Program studiów powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie wykładowców-praktyków, dzięki czemu jest w pełni dostosowany do potrzeb wciąż zmieniającego się środowiska biznesowego.

Składa się z pięciu tematycznych sesji:

 • Sesja I – Innowacyjny Lider. Jak rozwijać w sobie gotowość do inspirowania i przewodzenia ludziom w świecie ciągłych zmian?
 • Sesja II – a) Leadership Pipeline. Jak zbudować organizację skoncentrowaną na rezultatach? b) Mindful Leadership. Mindfulness – jak być aktywnym, zrelaksowanym i skutecznym liderem?
 • Sesja III – Budowanie innowacyjnych zespołów. Jak lepiej wykorzystywać potencjał zespołu w codziennych i niecodziennych wyzwaniach?
 • Sesja IV – Budowanie osobistej marki menedżera. Jak dobra jest Twoja marka?
 • Sesja V – Efektywność osobista. Czyli jak pracować i uczyć się lekko, przyjemnie i skutecznie?

Program studiów

Szczegółowy program studiów obejmuje takie zagadnienia jak:

Program studiów Strategiczne Przywództwo – dyplom Post-MBA
Tematyka

Sesja I – INNOWACYJNY LIDER

Jak rozwijać w sobie gotowość do inspirowania i przewodzenia ludziom w świecie ciągłych zmian?

 1. Przywództwo – kolejny poziom, kolejne wyzwania, perspektywy przyszłości.
 2. Energia organizacji – jak wpływa na efektywność firmy i jak o nią zadbać zwiększając produktywność zespołów?
 3. Inspiracyjny lider, czyli jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili.
 4. Jak zachęcać zespoły do zmian korzystając z 6 dostępnych źródeł wpływu?
 5. Jak zwiększać gotowość organizacji do samorozwoju i pracować z odpornością na zmianę?
 6. Cel, sens, znaczenie i rozwój, czyli zrozumienie motywacji współczesnego pracownika.
 7. Tworzenie środowiska zwiększającego innowacyjność w organizacji.

Sesja II – LEADERSHIP PIPELINE

Jak zbudować organizację skoncentrowaną na rezultatach?

 1. Leadership Performance Pipeline – nowy trend w przywództwie.
 2. Mój poziom przywództwa, moja perspektywa rozwoju.
 3. Wartości pracy mojego poziomu, co wnoszę do sukcesu firmy.
 4. Uwalnianie pełnego potencjału podległego zespołu.
 5. Tworzenie wspólnej mapy przywódczej.
 6. Silent coaching – wywieranie niewidzialnego wpływu.
 7. Poszerzenie perspektywy przywódczej – Runy Biznesu.

MINDFUL LEADERSHIP – Mindfulness – jak być aktywnym, zrelaksowanym i skutecznym liderem.

 1. Autoświadomość jako podstawa skuteczności.
 2. Umiejętność jasnego myślenia w sytuacji stresującej.
 3. Skuteczne działanie pod presją.
 4. Odporność na stres – techniki, metody, procedury antystresowe.
 5. Dostosowanie strategii eliminacji stresu do typu stresora.
 6. Twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu.
 7. Indywidualne strategie radzenia sobie z działaniem pod presją.

Sesja III  – BUDOWANIE INNOWACYJNYCH ZESPOŁÓW

Jak lepiej wykorzystać potencjał zespołu w codziennych i niecodziennych wyzwaniach?

 1. Warunki innowacji w organizacji (kultura, nastawienie, otoczenie).
 2. Inteligencja zbiorowa i efekt Medyceuszy – jak wykorzystać wiedzę i umiejętności zespołu do wspólnych efektów?
 3. 10 typów innowacji w organizacjach – czyli gdzie i jak poszukiwać przestrzeni do doskonalenia codziennego działania?
 4. Techniki pracy kreatywnej i ich wykorzystanie w codziennej pracy.
 5. Jak prowadzić spotkania w sposób ciekawy, kreatywny i mobilizujący?
 6. Wykorzystanie Design Thinking do lepszego zrozumienia klienta i projektowania innowacyjnych rozwiązań.
 7. Jak wprowadzić innowację w życie organizacji? Innowacja od A do F.

Sesja IV – BUDOWANIE OSOBISTEJ MARKI MENEDŻERA

Jak dobra jest Twoja marka?

 1. Czym jest i dlaczego tak ważna jest marka osobista?
 2. Jaką jesteś marką?
 3. Cztery zasady budowania wyjątkowej marki osobistej.
 4. Strategia budowania własnej marki osobistej w siedmiu krokach.
 5. Świadome kreowanie wiarygodnego wizerunku.
 6. Osobiste zasoby autoprezentacyjne jako lidera.
 7. Warsztat: budowanie własnej marki osobistej – personal branding.

Sesja V – EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Czyli jak pracować i uczyć się lekko, przyjemnie i skutecznie?

 1. Rozwiązania informatyczne wspomagające produktywność osobistą i pracę w zespole.
 2. Neuropoznawcze mechanizmy osobistego rozwoju i skuteczności.
 3. Metody efektywnego uczenia się i pracy z dużą ilością informacji.
 4. Najlepsze praktyki produktywności osobistej.
 5. Internet jako bezcenne źródło praktycznej wiedzy.
 6. Najlepsze aplikacje mobilne w pracy menedżera.
 7. Brain fitness, czyli najlepsze praktyki codziennej higieny umysłu.

Do kogo adresowane są studia i jakie są korzyści dla absolwentów?

Studia podyplomowe ze Strategicznego Przywództwa przygotowane zostały dla słuchaczy posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych.
Program adresowany jest do:

 • absolwentów studiów Executive MBA,
 • do osób nie mających dyplomu studiów MBA, ale będących członkami zarządu lub menedżerami wyższego szczebla kadry kierowniczej (w szczególnych przypadkach).

Nasi wykładowcy to czołowi trenerzy z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów posiadający wieloletnie doświadczenie w branży, dlatego zajęcia oparte są w dużej mierze na ćwiczeniach praktycznych oraz licznych przykładach. Dzięki temu nasi absolwenci:

 • dowiedzą się więcej na temat sprawnego zarządzania w tak specyficznym środowisku, jakim jest biznes,
 • nauczą się kreować własny wizerunek na zewnątrz i wewnątrz organizacji,
 • poznają metody zarządzania stresem i skutecznej pracy pod presją czasu,
 • rozwiną zdolność kreatywnego myślenia,
 • poznają metody pracy z dużą ilością informacji.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów od 28 lat świadczy wysokiej jakości usługi szkoleniowo-doradcze dla firm polskich i międzynarodowych. Jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce. Prowadzi pełne spektrum programów, w tym Executive MBA, szkolenia firmowe, szkolenia otwarte, studia podyplomowe, programy coachingowe i projekty doradcze, zapewniając dzięki temu swoim Klientom wyjątkową synergię jakości i wartości praktycznej. Program Executive MBA GFKM należy do Klasy Mistrzowskiej ratingu SEM FORUM. Dyplom MBA uzyskało prawie 3000 absolwentów Programu Executive MBA GFKM.

Jaki jest cel studiów Post MBA: Strategiczne Przywództwo?

Celem studiów podyplomowych jest pomoc słuchaczom w rozwijaniu kompetencji przywódczych. Po ukończeniu studiów Post-MBA: Strategiczne Przywództwo uczestnicy będą potrafili:

 • wypracować swoją markę osobistą, zgodnie z zasobami i celami,
 • skutecznie zarządzać stresem,
 • rozwijać umiejętności innowacyjne,
 • efektywnie zarządzać w środowisku szybkozmiennym,
 • pracować z dużą ilością informacji,
 • działać zgodnie z kompetencjami kultury innowacyjności.

Jakie są koszty studiów i ile one trwają?

Studia podyplomowe ze Strategicznego Przywództwa w ZPSB w Szczecinie obejmują 5 dwudniowych spotkań, których koszt to 7 600 zł + 23% VAT. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by uczestniczyć tylko w jednej sesji – jej koszt to 1 900 zł + 23% VAT. Ceny obejmują materiały szkoleniowe oraz lunch i poczęstunek podczas zajęć. Absolwenci studiów otrzymują dyplom wydany przez dwa podmioty organizujące: Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie oraz Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Informacje i zapisy

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami – chętnie udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

Halina Frątczak

tel.: +48 58 558 58 58,
kom.: +48 600 095 672
e-mail: h.fratczak@gfkm.pl