Dyplom Post-MBA – Strategiczne zarządzanie finansami

Studia Post-MBA na kierunku Strategiczne Zarządzanie Finansami to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie doświadczonych menedżerów na rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu odpowiedzialnego zarządzania i strategii finansowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Program możesz realizować w formie studiów podyplomowych, składających się z 5 2-dniowych sesji. Możesz też wybrać te sesje (jedną i więcej), które interesują Ciebie najbardziej, sfonansować i realizować je w formie odrębnych szkoleń. 

Nasz kierunek powstał we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów (GFKM). Adresatami są przede wszystkim osoby mogące pochwalić się dyplomem ukończenia studiów Executive MBA oraz posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych.

Cele studiów na kierunku Strategiczne Zarządzanie Finansami

Studia podyplomowe w ZPSB w Szczecinie mają kilka celów. Do tych głównych zalicza się:

 • pomoc w zdobyciu umiejętności z zakresu modelowania finansowego,
 • doskonalenie umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami,
 • rozwijanie umiejętności podnoszenia wartości firmy poprzez wdrażanie zmian oraz restrukturyzację przedsiębiorstw,
 • poszerzenie wiedzy na temat instrumentów finansowania działalności,
 • pogłębienie wiedzy o umiejętności wykorzystywania analiz i wskaźników finansowych w procesie decyzyjnym,
 • umiejętne korzystanie z metod i narzędzi zarządzania ryzykiem,
 • rozwijanie praktycznej wiedzy i umiejętności zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Organizacja studiów/ sesji

Studia z zakresu Strategiczne Zarządzanie Finansami obejmują pięć dwudniowych sesji. Uczestnicy mają również możliwość zapisania się na pojedyncze sesje.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców-praktyków z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz czołowych trenerów. Słuchacze mogą liczyć na zajęcia w formie aktywnych warsztatów, w czasie których wykorzystywane będą przykłady rozwiązań zarówno z firm polskich, jak i tych zagranicznych.

Absolwenci programu otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Partner kierunku

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów już 28 lat zapewnia wysokiej jakości usługi szkoleniowo-doradcze dla polskich i międzynarodowych firm. To jedna z największych, najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w nasyzm kraju. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów prowadzi szeroki wachlarz programów takich jak Executive MBA, szkolenia otwarte, szkolenia firmowe, studia podyplomowe, programy coachingowe czy projekty doradcze. Zapewniają Klientom swoją działalnością biznesową wyjątkową synergię jakości i praktycznej wartości. Niniejszy Program Executive MBA GFKM należy do Klasy Mistrzowskiej ratingu SEM FORUM. Dyplom studiów MBA uzyskało prawie 3000 absolwentów Programu Executive MBA GFKM.

Program studiów

Program studiów Strategiczne zarządzanie – studia Post-MBA
Tematyka
Sesja I – ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY

 1. Zasady i metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 2. Strategie zarządzania wartością.
 3. Zarządzanie kosztem kapitału.
 4. Zarządzanie kosztami procesów.
 5. Rachunek kosztów działań.
 6. Pomiar efektywności funkcjonowania – System Informacji Zarządczej (SIZ).
 7. SIZ w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
Sesja II  – ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Przepływ kapitału w przedsiębiorstwie.
 2. Różnorodność przepływów wynikająca z logiki branży i przyjętej strategii finansowania działalności.
 3. Odzwierciedlenie przepływu kapitału w sprawozdaniach finansowych.
 4. Cele finansowe firmy i ich kwantyfikacja.
 5. Ocena firmy w oparciu o wybrane wskaźniki: ROCE, ROOC, ROE, FLE, NCFF, NCFE.
 6. Definiowanie systemów wspierających osiąganie celów finansowych inwestorów.
 7. Podejmowanie decyzji.
Sesja III – RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 1. Skala i zakres stosowania pochodnych instrumentów finansowych.
 2. Rynek transakcji perspektywistycznych i transakcji terminowych.
 3. Stopy procentowe.
 4. Wyznaczanie cen kontraktów perspektywistycznych i terminowych.
 5. Transakcje wymiany.
 6. Rynek transakcji opcyjnych.
 7. Modele i studia przypadku.
Sesja IV – ŁĄCZENIE I RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW.
ZARZĄDZANIE WINDYKACYJNE

 1. Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 2. Łączenie spółek kapitałowych jako element restrukturyzacji.
 3. Wpływ fuzji i przejęć na wartość firmy.
 4. Determinanty sukcesu działań windykacyjnych w Polsce.
 5. Istota spirali (sprężyny) windykacyjnej jako baza tworzenia i zastosowania w firmie procedury windykacyjnej.
 6. Sankcje windykacyjne.
 7. Typologia dłużnika i praktyczne sposoby postępowania z dłużnikiem.
Sesja V – ZAAWANSOWANA ANALIZA INWESTYCYJNA

 1. Bezwzględny rachunek opłacalności. Ograniczenia w zastosowaniu i problemy z interpretacją wyników.
 2. Analiza typowych i mieszanych przepływów pieniężnych.
 3. Modyfikowane wskaźniki finansowej efektywności inwestycji.
 4. Względny rachunek opłacalności problemu z interpretacją wyników.
 5. Metody łańcuchów wymiany i ekwiwalentnego przepływu rocznego.
 6. Ocena ryzyka w rachunkach opłacalności projektu.
 7. Metody probabilistyczne, w tym Monte Carlo.

Koszty studiów

Słuchacze mogą zapisać się na studia podyplomowe w ZPSB w Szczecinie w dwóch formach:

 • całościowej – udział w pięciu dwudniowych spotkaniach w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Koszt to 7 600 zł + 23% VAT.
 • częściowej – wybierając pojedyncze sesje, które ich interesują. Cena jednej to 1 900 zł + 23% VAT.

Informacje i zapisy

Więcej informacji na temat kierunku można uzyskać u:

p. Haliny Frątczak

tel.: +48 58 558 58 58,
kom.: +48 600 095 672
e-mail: h.fratczak@gfkm.pl