Szkolenia dla dydaktyków i trenerów

Ostatnie 10 lat w Polsce to technologiczny skok w przyszłość. Upowszechnienie się technologii internetowych, wzrost popularności nowoczesnych technik i narzędzi kształcenia, wirtualizacja życia zawodowego i prywatnego – to tylko kilka ze zmian, których jesteśmy świadkami. E-learning, m-learning czy metody aktywizujące nie są już pustymi hasłami. Coraz częściej są wyzwaniami, przed którymi stoją uczelnie, placówki oświatowe oraz firmy szkoleniowe. Jeśli chcesz sprawnie przejść proces zmian w zakresie wdrożenia metodyki oraz infrastruktury wspomagającej kształcenie na odległość, skorzystaj z naszej oferty.
W ZPSB zapewniamy:

  • wiarygodny punkt odniesienia – nasza Uczelnia szkoli lub doradza innym uczelniom, szkołom lub firmom szkoleniowym,
  • realne rozwiązywanie problemów podczas szkoleń – prowadzący i uczestnicy szkoleń mają podobne doświadczenia,
  • rozwój zawodowy i interpersonalny uczestników szkoleń – korzystamy z doświadczeń i zasobów Centrum e-Learningu ZPSB.

Szkolenia z metodyki zdalnego nauczania

Wybierając szkolenia z tej grupy, dowiesz się, na czym tak naprawę polega kształcenie na odległość. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania e-learningowych materiałów dydaktycznych, a także poznasz sposoby efektywnego prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej. Jeśli zawodowo zajmujesz się dydaktyką, interesują Cię nowoczesne sposoby nauczania i uczenia się, to te szkolenia są dla Ciebie.

Narzędzia i techniki kształcenia na odległość (15 h)
W ramach szkolenia realizowane będą zagadnienia takie jak: quizy i gry on-line, platformy e-learningowe, serwisy społecznościowe, narzędzia mobilne, komunikatory, wirtualne dyski.

Nowoczesne instrumentarium dydaktyczne (10 h)
W ramach szkolenia realizowane bedą zagadnienia: metody aktywizujące, metody pracy kreatywnej, wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w dydaktyce.

Projektowanie cyfrowych treści edukacyjnych (10 h)
W ramach szkolenia realizowane będą takie zagadnienia: prezentacje w Power Point i Prezi, flashcards, materiały e-learningowe itp.

Projektowanie i realizacja kursów na platformie Moodle (15 h)
W ramach szkolenia zrealizowane zostana takie zagadnienia: instruktaż obsługi kursu na platformie Moodle, komunikacja na odległość, treści dydaktyczne, weryfikacja postępów w nauce, motywacja.

Szkolenia rozwijające warsztat dydaktyczny

Wybierając szkolenia z tej grupy, podniesiesz swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych aktywizujących form kształcenia w swojej pracy. Docenią Cię nie tylko Twoi pracodawcy, ale przede wszystkim Twoi studenci, uczniowie i uczestnicy szkoleń. Chcesz się przekonać, że to działa? Te szkolenia to naprawdę dobra inwestycja:

Case study jako metoda nauczania (15 h)
Na szkoleniu zostaną zrealizowane następujące zagdanienia: zastosowanie, projektowanie i tworzenie case study, ocena osiągnięć osoby uczącej się.

Komunikacja z osobą uczącą się (10 h)
W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia: podstawy psychologii kształcenia, komunikacja jako proces porozumiewania się, kompetencje komunikacyjne w procesie uczenia innych, sytuacja trudne w komunikacji z osobami uczącymi się.

Metoda projektów (15 h)
Szkolenie będzie dotyczyło zagdanień takich jak: zastosowanie, przygotowanie projektu edukacyjnego, realizacja, ocena i ewaluacja projektu.

Metody aktywizujące (15 h)
Na szkoleniu zostaną zrealizowane następujące zagadnienia: aktywizacja w procesie nauczania, projektowanie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących, organizacja zajęć, zasady stosowania wybranych metod aktywizujących.

Projektowanie gier edukacyjnych (15 h)
W ramach szkolenia zrelizowane zostaną takie zagadnienia jak: zastosowanie, projektowanie i tworzenie gier, ocena osiągnięć osoby uczącej się.

Wykorzystanie internetu w edukacji (10 h)
Na szkolenij poruszone zostaną zagadnienia: Internet jako źródło informacji, Internet jako platforma współpracy, Internet jako medium komunikacji, Internet od strony technologicznej (aspekty praktyczne).

Szkolenia z projektowania i wdrażania narzędzi e-learningowych

Wybierając szkolenia z tej grupy. dowiesz się, w jaki sposób należy przeprowadzić sprawne wdrożenie infrastruktury informatycznej wspierającej zdalne kształcenie, a następnie jak ją utrzymywać i rozwijać. Wskażemy Ci sprawdzone sposoby przygotowywania treści do digitalizacji oraz produkowania materiałów e-learningowych.

Jeśli jesteś pracownikiem instytucji edukacyjnej, świadczysz w niej usługi informatyczne, wybierz dedykowane szkolenia.

Produkcja materiałów e-learningowych
W ramach szkolenia zrelizowane zostaną zagadnienia takie jak: przygotowywanie scenariuszy jednostek dydaktycznych, opracowywanie treści dydaktycznych, przegląd oprogramowania wspomagającego tworzenie materiałów e-learningowych, publikacja materiałów e-learningowych.

Wdrożenie i administracja platformą e-learingową Moodle
W ramach szkolenia zrealizowan zostaną następujące zagadnienia: instalacja, uruchomienie i testowanie, personalizacja serwisu, zakładanie kont użytkowników i kursów, ustawienia globalne, kopie zapasowe, raportowanie.