Mediacje wewnątrzorganizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z podstroną dedykowaną szkoleniom – Mediacje wewnątrzorganizacyjne

Szkolenia realizują eksperci ze Stowarzyszenia Mediatorów Consensus, w partnerstwie organizacyjnym z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkoleń.

Cel szkolenia:

 1. Zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania konfliktem.
 2. Zdobycie umiejętności w zakresie praktycznych umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole poprzez mediację,
 3. Zdobycie umiejętności pozwalających na prowadzenie mediacji wewnątrz organizacji oraz przygotowania stron do udziału w mediacji.
 4. Zdobycie umiejętności z zakresu wdrożenia procesu mediacji do organizacji w aspekcie procesowym,

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów w pracy za pomocą mediacji: pracowników działów HR, dyrektorów działów, kierowników, szefów działów produkcyjnych, menadżerów, pracowników działów PR oraz tych, którzy w trakcie swojej pracy zajmują się rozwiązywaniem konfliktów pracowniczych.

Zakres tematyczny szkolenia wraz z podziałem na dni

19 lutego (wtorek) – 8 godzin. Teoria i przykłady

 • Psychologia konfliktu w aspekcie postępowania mediacyjnego.
 • Mediacje pracownicze jako metoda rozwiązywania konfliktów w firmie.
 • Uregulowania prawne dotyczące mediacji pracowniczej.
 • Uregulowania prawne dotyczące mediacji w sporach zbiorowych
 • Procedury i przebieg mediacji pracowniczych.
 • Procedury i przebieg mediacji pracowniczych.
 • Procedury i przebieg mediacji w sporach zbiorowych
 • Dokumentacja mediatora – protokoły, wnioski, ugody.

20 lutego (środa) – 8 godzin. Mediacja w praktyce + warsztaty

 • Typy konfliktów w miejscu pracy.
 • Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji pracowniczych.
 • Komunikacja w mediacji.
 • Prowadzenie spotkań wstępnych-informacyjnych.
 • Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych.

26 lutego (wtorek) – 8 godzin. Ćwiczenia praktyczne

 • Umiejętność zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji, w tym spotkań na osobności.
 • Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych.

27 lutego (środa) – 8 godzin. Implementacja mediacji w miejscu pracy

 • Wdrożenie mediacji do organizacji.
 • Rola pełnomocników w mediacji – procesowych i prawników wewnętrznych firmy, umiejętność współpracy mediatora z nimi.
 • Współpraca mediatora z pracodawcą i związkami zawodowymi.

Prowadzący:

 • Anna Franecka

Propagatorka dialogu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediator stały przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Z wykształcenia socjolog, psychopedagog, coach ACC The International Coach Federation, trener biznesu, facylitator. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące mediacji. Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdobyła w 2011 roku. W celu podniesienia kwalifikacji w zakresie mediacji pracowniczych ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Wiedzę w zakresie mediacji administracyjnych pogłębiła studiując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe”. Doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego zdobyła pełniąc funkcje kuratora społecznego przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie. Kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach oraz studiowanie literatury fachowej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mediatorów CONSENSUS oraz lider Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji. Jest współorganizatorem Kongresu Trenerów Mediacji, który odbył się w Dymaczewie w sierpniu 2016 roku.

 • Konrad Gutowski

Prawnik i mediator, specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, spadkowych i rodzinnych. Zawodowo związany z branżą IT w zakresie realizowania projektów informatycznych w służbie zdrowia, prowadzi własną firmę informatyczną, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych i prawa ochrony uczciwej konkurencji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mediatorów CONSENSUS.

Organizacja szkoleń

Godzinowo szkolenie jest przewidziane na 32 godziny lekcyjne – po 8 godzin dziennie. Przewidujemy, że szkolenia będą odbywać się w dwóch blokach: 19 i 20 lutego oraz 26 i 27 lutego.

Miejscem prowadzenia szkoleń będzie siedziba Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53.

Szkolenia będą odbywały się w grupach maksymalnie 15-osobowych.

Szkolenia będą realizowane formule wykładowo-warsztatowej, warsztaty i ćwiczenia – minimum 20 godzin, wykłady, demonstracje, praca w grupach, case study, dyskusje – 12 godzin

Opłaty i certyfikat

Koszt szkolenia dla uczestnika to 2390 zł.

Na kurs można uzyskać dofinansowanie do 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Nie wiesz czy możesz ubiegać się o dofinansowanie i jak je zdobyć? Pomożemy. Poznaj zasady działania Bazy Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Po ukończeniu szkolenia uczestnik szkolenia uzyska certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Zapraszamy do kontaktu: