Rozstrzygnięcie konkursu Stargardzkiej Izby Gospodarczej na najlepszą pracę dyplomową

Dnia 7 grudnia br. odbyła się Gala Rocznicowo-Noworoczna SiG 2018.  Wśród zaproszonych osób byli przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, przedstawiciele samorządu stargardzkiego – Prezydent Miasta Stargardu Rafał Zając i Starosta Stargardzka Iwona Wiśniewska, oraz zaproszeni goście. Na spotkaniu nagrodzono osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju własnych działalności a tym samym do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Rozstrzygnięto również konkurs na najlepszą pracę dyplomową wśród studentów stargardzkich uczelni. Miło nam poinformować, że kapituła postanowiła nagrodzić dwie prace naszych tegorocznych absolwentów kierunku Ekonomia. Nagrodę główną, w wysokości 500 zł otrzymała praca nt.: Projekt automatyzacji procesów magazynowych sklepu meblowego firmy XYZ w Stargardzie, autorstwa Pana Adriana Kochmana.  Nagrodę dodatkową, w wysokości 300 zł otrzymał Pan Arkadiusz Kowalski za pracę Rola zasobów ludzkich w organizacji pozarządowej.

Nagrodę w imieniu Pana Adriana Kochmana odebrała Dziekan Wydziału Pani Ewelina Świergiel. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Foto: Tadeusz Surma