Warsztaty Smartlab w ramach projektu „e-Pionier”

W dniu dzisiejszym nasi studenci uczestniczyli w warsztatach wspierających proces konsultowania projektu pt. „e-Pionier – utworzenie Centrum Akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” Warsztaty poprowadziła dr Blanka Tundys. Studenci pracując w grupach analizowali mocne i słabe strony innowacyjnych rozwiązań dotyczących usług transportowych.