Menadżer BHP

Wybrane przedmioty specjalnościowe

  • Prawna ochrona pracy
  • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe
  • Wymagania techniczne BHP
  • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
  • Metodyka instruktora BHP
  • Wypadki przy pracy