Rachunkowość i finanse

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 

 

Podstawowym walorem najpopularniejszej od lat specjalności Rachunkowość i finanse są nie tylko perspektywiczne korzyści finansowe z niej płynące, lecz przede wszystkim zdobycie umiejętności analitycznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw połączonych z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą, która daje przyszłym absolwentom ogromne możliwości zatrudnienia. Jeśli myślisz o karierze w tym sektorze gospodarki, już dziś dowiedz się, czego nauczą Cię studia w ZPSB!

Czego się nauczysz?

Studia nauczą Cię prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatkowego z urzędami skarbowymi. Dowiesz się, co kieruje zasadami analizy ekonomicznej i finansowej po to, byś sam mógł w przyszłości analizować wyniki finansowe i sporządzać sprawozdania finansowe, plany finansowe i inwestycyjne. Nauczysz się, jakie są prawne regulacje w zakresie rachunkowości oraz jak obsługuje się oprogramowanie informatyczne i specjalistyczne programy księgowe.

Modułowe programy studiów

Studiuj specjalność Rachunkowość i finanse w formie modularnej. Taki program studiów ma same korzyści. Jako student ZPSB, w danym semestrze realizujesz przedmioty w ramach określonych modułów tematycznych. Dopiero, gdy zakończysz naukę na jednym module, możesz rozpocząć realizację tematów z następnego. W ten sposób, zaliczenia odbywające się na bieżąco po każdym module, nie będą kolidowały z innymi egzaminami. Studiowanie za pomocą formy modularnej, pozwala zdobywać konkretną wiedzę, koncentrując się na wybranych zagadnieniach.

Pobierz szczegółowy program modułowy dla specjalności Rachunkowość i finanse.

Wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane na specjalności Rachunkowość i finanse: 

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynek i instrumenty finansowe
 • Finansowanie działalności gospodarczej
 • Sprawozdawczość finansowa i auditing
 • Ryzyko finansowe

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • księgowy
 • pracownik działu finansowego
 • kierownik działu finansowego
 • specjalista ds. rachunkowości
 • specjalista ds. planowania wydatków
 • analityk finansowy
 • doradca finansowy
 • doradca inwestycyjny
 • biegły rewident księgowy (po spełnieniu dodatkowych wymagań)

 

Rezerwuję miejsce