Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy przed pierwszym zjazdem, 26.10!

 

 

Rezerwuję miejsce

Podyplomowe studia w ZPSB przygotują Cię do wykonywania zawodu inspektora BHP, a jeśli już pracujesz w tej branży – podniosą Twoje kwalifikacje.

Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności:

 • dowiesz się, jak organizować wewnętrzne służby BHP,
 • nauczysz się określać poziom ryzyka zawodowego,
 • dowiesz się, jak dostosowywać miejsce pracy do warunków szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych,
 • będziesz uczestniczyć w zajęciach z zakresu psychologii pracy, ochrony środowiska i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W trakcie studiów niestacjonarnych istnieje możliwość realizacji kursu przygotowania dydaktycznego do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP. Jest to szczególnie atrakcyjna oferta dla pracodawców, którzy pragną wyszkolić swoich pracowników i zapoznać ich samodzielnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu szkolenia będziesz mógł przekazywać wiedzę dotyczącą postępowania w razie wypadku oraz innych zagrożeń, przepisów związanych z konkretną pracą (zawodem) oraz niebezpieczeństw, jakie czekają na pracowników w trakcie pracy oraz metod ochrony przed nimi.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP. Uczestnictwo w studium pomaga też w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie BHP oraz w uruchomieniu związanej z tą branżą działalności.

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Prawna ochrona pracy 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 155
Wypadki przy pracy 10
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 20
Metodyka oceny ryzyka zawodowego 15
Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy 60
Profilaktyczna ochrona zdrowia 15
Organizacja wewnętrznych służb bezpieczeństwa i higieny pracy 5
Przygotowanie do wykonywania pracy 5
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 10
Psychologia pracy 5
Ochrona środowiska naturalnego 5
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Projekt i egzamin dyplomowy 2
Liczba godzin łącznie 210

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce