Doradztwo finansowe

 

Kierunek
 • Doradztwo finansowe
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Słuchacze  zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako doradcy finansowi w bankach, firmach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych lub jako niezależni doradcy finansowi.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Doradztwo finansowe

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z doradztwa finansowego jest zapewnienie uczestnikom wszechstronnego zrozumienia kluczowych aspektów finansów osobistych i korporacyjnych oraz umiejętności świadczenia wysokiej jakości usług doradczych w dziedzinie finansów. Słuchacze  zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako doradcy finansowi w bankach, firmach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych lub jako niezależni doradcy finansowi.

Program studiów

Semestr 1:

 1. Podstawy finansów 20 godz.
  • Wprowadzenie do rachunkowości i analizy finansowej
  • Matematyka finansowa
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 2. Planowanie finansowe dla osób prywatnych 20 godz.
  • Budżetowanie i oszczędzanie
  • Inwestowanie na rynku kapitałowym
  • Planowanie emerytalne i ubezpieczenia życiowe
 3. Planowanie finansowe dla przedsiębiorstw 20 godz.
  • Analiza i prognozowanie wskaźników finansowych
  • Finansowanie działalności gospodarczej
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 4. Prawo finansowe 15 godz.
  • Podstawy prawa finansowego
  • Regulacje dotyczące rynków finansowych
  • Etyka zawodowa w doradztwie finansowym

Semestr 2:

 1. Produkty i instrumenty finansowe 20 godz.
  • Obligacje, akcje i inne instrumenty dłużne i kapitałowe
  • Instrumenty pochodne i ich zastosowanie
  • Fundusze inwestycyjne i ETF-y
 2. Planowanie podatkowe 15 godz.
  • Systemy podatkowe
  • Optymalizacja podatkowa dla osób i przedsiębiorstw
 3. Doradztwo inwestycyjne 20 godz.
  • Strategie inwestycyjne i alokacja aktywów
  • Analiza techniczna i fundamentalna
  • Ocena ryzyka inwestycyjnego
 4. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i emerytur 15 godz.
  • Indywidualne konta emerytalne i inne produkty emerytalne
  • Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
  • Zarządzanie ryzykiem w planowaniu emerytalnym
 5. Praktyczne aspekty doradztwa finansowego 15 godz.
  • Studium przypadków i symulacje
  • Warsztaty z umiejętności miękkich w doradztwie finansowym

Łączna liczba godzin: 160 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy -Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku Doradztwo finansowe w ZPSB są prowadzone na sali lub on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00,
 • niedziele w godzinach od 9:00 do 17:00.

Warunki ukończenia studiów

 • minimum 80 % obecności na zajęciach;
 • egzamin końcowy- test i casy (elementy praktyczne)