Kadry i płace

Chcesz dowiedzieć się, jak profesjonalnie realizować procesy kadrowe oraz zajmować się systemem wynagrodzeń? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i zdobądź niezbędne kwalifikacje.

Podczas studiów przekażemy Ci specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także formalno-prawnych zasad dotyczących systemu wynagrodzeń. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację pracowniczą, podatkową i ZUS oraz jak rozliczać świadczenia pracownicze. Zapoznasz się także z narzędziami informatycznymi stosowanymi w praktyce kadrowo-płacowej.

Do 10 sierpnia zapłać 850 zł mniej za studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Stargardzie i zapłać 850 zł mniej za naukę. Zapisując się do 10 sierpnia zapłacisz:
 • 400 zł mniej za czesne na studiach podyplomowych
 • 0 zł wpisowego – zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace są zarówno osoby aktywne zawodowo i zajmujące się kadrami oraz płacami, które chcą poszerzać i aktualizować swój warsztat zawodowy, jak i osoby zainteresowane pracą w działach kadr i prac lub w firmach świadczących usługi w tym zakresie na rzecz innych podmiotów.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Moduł Kadry
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 10

Prawo pracy

Zagadnienia:

 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
 • zasady prowadzenia akt osobowych
 • rozliczanie czasu pracy
 • zasady ustalania wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu za urlop
 • podstawowe prawa i obowiązki pracownika wynikające z prawa pracy
 • restrukturyzacja zatrudnienia
 • ochrona pracy kobiet, niepełnosprawnych i młodocianych
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • ochrona danych osobowych w firmie
 • najnowsze zmiany w prawie pracy
60

BHP

Zagadnienia

 • prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp i p.poż
 • zasady nadzoru nad załogą
5
Efektywny dobór pracowników 15
Moduł Płace

Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy

Zagadnienia

 • składniki wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • dokumentacja stanowiąca podstawę do naliczania wynagrodzeń
 • naliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
 • naliczanie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu urlopu
 • zasady rozliczania umów cywilnoprawnych
 • pozapłacowe składniki (delegacje, ryczałty)
 • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń
 • podatki a płace
65

Ubezpieczenia ZUS

Zagadnienia

 • zatrudnienia a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem
10

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zagadnienia

 • zasady tworzenia Funduszu
 • możliwości wydatkowania środków z Funduszu
 • świadczenia z Funduszu a opodatkowanie i ZUS
10
Obsługa Programu Płatnik – warsztaty 20
Łącznie 195

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

 

Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować: