Kadry i prawo pracy

 

Kierunek
 • Kadry i prawo pracy
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę w obszarze HR i prawa pracy? A może stawiasz w tej dziedzinie pierwsze kroki i pragniesz szybko zdobyć odpowiednie kompetencje? Kadry i prawo pracy to kierunek dla Ciebie. Zdobędziesz tu niezbędną wiedzę teoretyczną, a także praktyczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje przyszłości.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490,00 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Kadry i prawo pracy 

Cel studiów podyplomowych

Kadry i prawo pracy to kierunek przede wszystkim dla osób, które chcą rozwijać się w zakresie prawa pracy i zarządzania kadrami, oraz chcą otrzymywać aktualną i praktyczną wiedzę w tym zakresie. Studia podyplomowe Kadry i prawo pracy dedykowane są zarówno aktywnym już specjalistom ds. kadrowych, właścicielom firm, jak i osobom rozpoczynającym karierę zawodową w tym zakresie.

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY – 13h

 1. Zajęcia integracyjne – 3h
 2. Wprowadzenie do tematyki prawa pracy – 10h

BLOK PRAWNY – 110h

 1. Prawo pracy – 30h
 2.  Prawna ochrona pracy – 10h
 3. Wypadki przy pracy – 10h
 4.  Wybrane zagadnienia prawa cywilnego – 5h
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych. Rola orzecznictwa sądowego w stosunkach pracowniczych – 5h
 6.  Ubezpieczenia społeczne – 5h
 7. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa – 5h
 8.  Emerytury i renty – 5h
 9.  Czas pracy – 15h
 10. Zakaz konkurencji – 5h
 11. Zatrudnienie cywilnoprawne – 5h
 12.  Nowe formy zatrudnienia – 5h
 13. Badania lekarskie – 5h

BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH – 55h

 1. Dokumentacja kadrowa – 15h
 2. Dokumentacja płacowo-podatkowa – 20h 
 3. Praktyczne aspekty rekrutacji, selekcji i szkolenia pracowników – 20h

Łączna liczba godzin: 178

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Kadry i prawo pracy

Program zajęć na kierunku Kadry i prawo pracy został wzbogacony o praktyczne i aktywizujące zajęcia, prowadzone przez osoby zawodowo zajmujące się prawem pracy, praktyków ds. kadr. Pozwoli to słuchaczom poznać typowe sytuacje zawodowe specjalisty ds. kard i płac.

Nauka na kierunku Kadry i prawo pracy dostarcza słuchaczom wiedzę z zakresu: podstaw prawa pracy, zasad naliczania wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczeń społecznych. W trakcie studiów słuchacze nabędą praktyczne umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze są doskonale przygotowani w 3 obszarach.

Wiedza

 • posiadają uporządkowaną wiedzę z prawa pracy,
 • mają gruntowną wiedzę w zakresie czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • znają zasady rozliczania umów cywilnoprawnych,
 • posiadają wiedzę z zasad rekrutacji, selekcji oraz controllingu pracowników,
 • znają zasady sporządzania listy płac,
 • posługują się terminologią oraz posiadają teorię z zakresu pracy.

Umiejętności

 • potrafią samodzielnie prowadzić akta osobowe oraz dokumentację swoich pracowników,
 • płynnie naliczają wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń,
 • wykorzystując w praktyce wiedzę z zakresu prawa pracy – z czasu pracy, urlopów, rozwiązania stosunku pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz PFRON,
 • umiejętnie korzystają z systemów komputerowych, które wspomagają pracę kadr,
 • mają rozwinięte dzięki studiom kompetencje organizacyjne, dzięki którym planuje i realizuje zadania.

Kompetencje społeczne

 • znają zasady i potrzeby samodoskonalenia się,
 • potrafią wdrażać narzędzia i metody do indywidualnych potrzeb firmy,
 • mają świadomość zasad i znaczenia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • rozpoznają i reagują na powstałe dylematy związane z wykonywanym zawodem.

Organizacja studiów Kadry i prawo pracy w ZPSB

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy -Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku Kadry i prawo pracy w ZPSB są prowadzone na sali lub on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00,
 • niedziele w godzinach od 9:00 do 17:00.

Warunki ukończenia studiów

 • minimum 80 % obecności na zajęciach;
 • egzamin końcowy- elementy teoretyczne i praktyczne