Logistyka

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 2 raty gratis!

 
 

 

Kierunek
  • Logistyka
Rodzaj studiów
  • Podyplomowe
Tryb studiów
  • Niestacjonarnie
Język
  • Polski
Czas trwania
  • 1 rok
Data startu
  • Październik 2022
Opis
Od zawsze interesowałeś się transportem? Marzysz o tym, żeby zdobyć kompetencje do wykonywania przyszłościowego zawodu? A może chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spedycji? Studia podyplomowe z Logistyki w ZPSB w Szczecinie to strzał w dziesiątkę.
Aktualna zniżka
  • 2 raty gratis tylko do 31.05.2022!
Cena
  • Już od 430 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Od dłuższego czasu chodzi Ci po głowie studiowanie logistyki, zajmowanie się spedycją lub transportem? A może od lat pracujesz w tej branży i chcesz poszerzyć swoją wiedzę? Aplikuj na studia podyplomowe w ZPSB i dowiedz się, jak wygląda umiejętne zarządzanie logistyczne.

 

Cel studiów

Studia na kierunku Logistyka pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania logistycznego, logistyki produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia. Dowiesz się też, jak istotna jest rola logistyki w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nauczysz się wykorzystywania logistycznych systemów komputerowych i nowoczesnych koncepcji zarządzania. Dowiesz się też, czym są systemy makrologistyczne, do czego służą czynniki makrootoczenia (aspekty prawne, systemy celne) i czy mają wpływ na zarządzanie logistyczne.

Do kogo są adresowane?

Studia podyplomowe na kierunku Logistyka adresowane są do menadżerów logistyki, pracujących w firmach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, a także osób posiadających wyższe wykształcenie, które swoją przyszłość zawodową zamierzają związać z tą branżą.

Warunki ukończenia studiów:

– minimum 80 % obecności na zajęciach;
– egzamin (gra i test) .

Program studiów:

BLOK I. Zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe pojęcia i koncepcje. 40 godz.
1. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (system logistyczny, procesy logistyczne, outsourcing i logistyka kontraktowa).
2. Logistyka międzynarodowa i globalna (rynek TSL, globalne łańcuchy dostaw).
3. Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw.
4. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w łańcuchu dostaw (Lean Management, Agile Management, Total Quality Management, Time-based Management, Just-in-Time, Corporate Social Responsibility, Rachunek kosztów działań w łańcuchu dostaw (ABC)).
5. Nowoczesne strategie łańcuch dostaw (inteligetny łańcuch dostaw, zrównoważony łańcuch dostaw, odpowiedzialny łańcuch dostaw, odporny łańcuch dostaw, zamknięty obieg łańucha dostaw, krótki łańcuch dostaw , rekonfiguracja systemów logistycznych i łańcuchów dostaw).

BLOK II. Technologie wspierające i cyfryzacja łańcucha dostaw. 30 godz.
1. Cyfryzacja łańcucha dostaw (e-commerce, IoT, AI, ML, Industry 4.0/5.0).
2. Wykorzystanie innowacyjnych technologii w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Systemy ERP, WMS TMS w łańcuchu dostaw).

BLOK III. Podejście procesowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 40 godz.
1. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw (zapasy i składowanie, zaopatrzenie i zakupy, prognozowanie i planowanie produkcji, dystrybucja, zarządzanie transportem, zarządzanie gospodarką magazynową, recykling, zarządzanie popytem w łańcuchu dostaw, zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw).

BLOK IV. Analiza, diagnoza i ocena procesów logistycznych – przeprojektowywanie łańcucha dostaw. 30 godz.
1. Projektowanie procesów i systemów logistycznych.
2. Reinżynieria procesów.
3. Model SCOR.
4. Mapowanie procesów biznesowych – Adonis.
5. Mapowanie strumienia wartości.

BLOK V. Praktyczne ujęcie zarządzania łańcuchem dostaw. 30 godz.
1. Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw – analiza studiów przypadków firm polskich i światowych.
2. Gra logistyczna.
3. Wizyta studyjna.

Łączna liczba godzin: 170 godz.

*liczba godzin i zakres może zmienić się do 20%

Lider specjalności:

dr hab. Blanka Tundys – nauczyciel akademicki i ekspert w zakresie Logistyki miejskiej, Smart City, Zielonego i Zrównoważonego Łańcucha Dostaw oraz gospodarki o zamkniętym obiegu. Dr hab. Blanka Tundys to trzykrotka stypendystka fundacji DAAD (Deutscher Akkademischer Austausch Dienst), która odbyła wiele zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych. Jest ekspertem NAWA, RPO, NCBiR, PARP i programu Interreg oraz członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (EurOMA, IETI, Alumni DAAD oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego, SITK w Szczecinie). Współpracuje naukowo z uczelniami Wyższymi i Instytutami Badawczymi w różnych państwach na świecie, min. w Niemczech, Szwecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Malezji, Indonezji i Kanadzie. Angażuje się w inicjatywy społeczne i w ramach wolontariatuna przykład w ramach „Studenckich Projektów Społecznych”, programu „Społecznik” oraz „Akademii Każdego Wieku”.

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzania, które także mogą Cię zainteresować:

Rezerwuję miejsce