Logistyka

Kierunek
 • Logistyka
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarnie
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Od zawsze interesowałeś się transportem? Marzysz o tym, żeby zdobyć kompetencje do wykonywania przyszłościowego zawodu? A może chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spedycji? Studia podyplomowe z Logistyki w ZPSB w Szczecinie to strzał w dziesiątkę. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Jesteś zainteresowany studiami?Skontaktuj się z nami!
Cena
 • Już od 430 zł!

 

Rezerwuję miejsce

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia z wieloletnim stażem w kształceniu studentów i słuchaczy. Nasza szeroka oferta dostosowana jest do aktualnych wymagań stawianych przez pracodawców na rynku pracy na Pomorzu Zachodnim i w całym kraju. Dlatego w naszej ofercie studiów podyplomowych musiał znaleźć się kierunek Logistyka. 

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Logistyka mają na celu przedstawienie słuchaczom aktualnej wiedzy powiązanej z efektywnym wykorzystywaniem logistyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zarówno bezpośrednio związanych z tą branżą, jak i tych, które swoją działalność opierają na innych aspektach, ale wykorzystują na co dzień łańcuch dostaw. Słuchacze tego kierunku będą mogli wykorzystać swoją wiedzę w pracy zawodowej w firmach lokalnych i globalnych, a także przy prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. 

Na kierunku Logistyka słuchacze zostaną zapoznani z logistycznymi programami komputerowymi. Przedstawione zostaną im informacje, które umożliwią zrozumienie prawideł i  zasad, które rządzą  logistyką i organizacjami logistycznym. Słuchacze dowiedzą się, jak zarządzać produkcją, logistyką oraz zaopatrzeniem. Przekazana zostanie im profesjonalna wiedza, która pozwoli uświadomić sobie rolę logistyki w przedsiębiorstwie. 

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Logistyka.

 

BLOK I. Zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe pojęcia i koncepcje. 40 godz.

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (system logistyczny, procesy logistyczne, outsourcing i logistyka kontraktowa).
 • Logistyka międzynarodowa i globalna (rynek TSL, globalne łańcuchy dostaw).
 • Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw.
 • Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w łańcuchu dostaw (Lean Management, Agile Management, Total Quality Management, Time-based Management, Just-in-Time, Corporate Social Responsibility, Rachunek kosztów działań w łańcuchu dostaw (ABC)).
 • Nowoczesne strategie łańcuch dostaw (inteligentny łańcuch dostaw, zrównoważony łańcuch dostaw, odpowiedzialny łańcuch dostaw, odporny łańcuch dostaw, zamknięty obieg łańcucha dostaw, krótki łańcuch dostaw , rekonfiguracja systemów logistycznych i łańcuchów dostaw).

 

BLOK II. Technologie wspierające i cyfryzacja łańcucha dostaw. 30 godz.

 • Cyfryzacja łańcucha dostaw (e-commerce, IoT, AI, ML, Industry 4.0/5.0).
 • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Systemy ERP, WMS TMS w łańcuchu dostaw).

 

BLOK III. Podejście procesowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 40 godz. 

 • Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw (zapasy i składowanie, zaopatrzenie i zakupy, prognozowanie i planowanie produkcji, dystrybucja, zarządzanie transportem, zarządzanie gospodarką magazynową, recykling, zarządzanie popytem w łańcuchu dostaw, zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw).

 

BLOK IV. Analiza, diagnoza i ocena procesów logistycznych – przeprojektowywanie łańcucha dostaw. 30 godz.

 • Projektowanie procesów i systemów logistycznych.
 • Reinżynieria procesów.
 • Model SCOR.
 • Mapowanie procesów biznesowych – Adonis.
 • Mapowanie strumienia wartości.

 

BLOK V. Praktyczne ujęcie zarządzania łańcuchem dostaw. 30 godz.

 • Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw – analiza studiów przypadków firm polskich i światowych.
 • Gra logistyczna.
 • Wizyta studyjna.

Łączna liczba godzin: 170 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Logistyka w ZPSB


Studia podyplomowe Logistyka w ZPSB to często wybierany kierunek, który zapewnia wykształcenie na najwyższym poziomie. Do największych zalet tego kierunku należą między innymi:

 • Możliwość dokładnego poznania nowoczesnego wymiaru logistyki dzięki zastosowaniu symulacji procesów logistycznych w oprogramowaniu ADONIS.
 • Nauka innowacyjnych rozwiązań i metod zarządzania logistyką (zarządzanie zwinne, zarządzanie szczupłe), które pozwolą na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa w tym zakresie. 
 • Możliwość dobrego zapoznania się z profesjonalnymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w logistyce. 
 • Poznanie zasad, zgodnie z którymi funkcjonują systemy makrologistyczne oraz dowiedzenie się, jakie czynniki makrootoczenia wpływają na proces zarządzania logistycznego. 
 • Udział w praktycznych zajęciach, dostosowanych do aktualnych realiów panujących w branży logistycznej, prowadzonych przez specjalistów z doświadczeniem zdobywanym w firmach na Pomorzu Zachodnim oraz zlokalizowanych w innych częściach kraju. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Logistyka?


Kierunek Logistyka na studiach podyplomowych w ZPSB to studia, które dedykowane są osobom, które posiadają już wyższe wykształcenie na poziomie minimum licencjackim,  inżynierskim lub magisterskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę pod okiem specjalistów z branży logistycznej, którzy posiadają praktyczne doświadczenie. 

Adresatami studiów są zarówno osoby, które związane są już z logistyką w swojej codziennej pracy, jak i te, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z tą branżą. Studia podyplomowe Logistyka to idealny wybór dla osób, które pracują na stanowiskach związanych ze spedycją, transportem i logistyką, a także dla słuchaczy, którzy prowadzą lub planują założyć własną firmę, w której łańcuch logistyczny będzie odgrywał istotną rolę. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Logistyka na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów podyplomowych Logistyka w ZPSB

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na Wydziale w Stargardzie zajęcia w ramach kierunku Logistyka na studiach podyplomowych odbywają się 2 razy w miesiącu. Prowadzone są w trybie weekendowym, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • soboty w godzinach od 8:30 do 17:00,
 • niedziele w godzinach od 9:00 do 13:00.

Łącznie około 10-15 godz. dydaktycznych na jeden zjazd. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Logistyka, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego, na który składa się gra oraz test wiedzy. 

Lider kierunku


dr hab. Blanka Tundys – nauczyciel akademicki i ekspert w zakresie Logistyki miejskiej, Smart City, Zielonego i Zrównoważonego Łańcucha Dostaw oraz gospodarki o zamkniętym obiegu. Dr hab. Blanka Tundys to trzykrotka stypendystka fundacji DAAD (Deutscher Akkademischer Austausch Dienst), która odbyła wiele zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych. Jest ekspertem NAWA, RPO, NCBiR, PARP i programu Interreg oraz członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (EurOMA, IETI, Alumni DAAD oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego, SITK w Szczecinie). Współpracuje naukowo z uczelniami Wyższymi i Instytutami Badawczymi w różnych państwach na świecie, m.in. w Niemczech, Szwecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Malezji, Indonezji i Kanadzie. Angażuje się w inicjatywy społeczne i w ramach wolontariatu na przykład w ramach „Studenckich Projektów Społecznych”, programu „Społecznik” oraz „Akademii Każdego Wieku”.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.