Menedżer BHP

Kierunek
 • Menedżer BHP
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Zgodnie z obowiązującymi normami każda firma czy instytucja zatrudniająca powyżej 100 pracowników zobligowana jest do zatrudnienia inspektora BHP. Z kolei właściciele mniejszych działalności gospodarczych zatrudniają zewnętrznych specjalistów BHP. Każdy absolwent tego kierunku na studiach podyplomowych uzyska możliwość założenia własnej firmy zajmującej się prowadzeniem szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Jesteś zainteresowany studiami?Skontaktuj się z nami!
Cena
 • Już od 430 zł!

 

ZPSB to Uczelnia Wyższa na Pomorzu Zachodnim, która cieszy się uznaniem ze strony studentów i słuchaczy, a także ze strony potencjalnych pracodawców. Nasza oferta edukacyjna jest niezwykle dopracowana. Wśród kierunków na studiach podyplomowych znalazły się między innymi studia Menedżer BHP. 

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe w ZPSB na kierunku Menedżer BHP mają na celu przygotować słuchaczy do wykonywania zawodów z zakresu służby BHP z dużym naciskiem na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Podczas zajęć słuchaczom przekazana zostanie wiedza teoretyczna z zakresu obowiązującego prawa oraz praktyczna, pokazująca, jak interpretować poszczególne przepisy i wdrażać je w codzienną pracę firmy. 

Na tym kierunku słuchacze zostaną zapoznani z fachowymi narzędziami wykorzystywanymi do oceny ryzyka oraz zarządzania bezpieczeństwem. Wezmą udział w zajęciach, które pozwolą im uzyskać profesjonalne uprawnienia uznawane przez firmy w całym kraju. Dowiedzą się, jak skutecznie zapobiegać wypadkom oraz eliminować zagrożenia, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla pracowników. 

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Menedżer BHP.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY. 10 godz.

 • Prawna ochrona pracy (zatrudnienie a regulacje prawne, podstawowe zapisy Kodeksu Pracy, czas pracy).

 

BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH. 130 godz.

 • Zagrożenia w środowisku pracy (klasyfikacja czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy, czynniki szkodliwe w środowisku pracy, substancje niebezpieczne).
 • Ocena ryzyka zawodowego (wstępna analiza zagrożeń PHA), metoda pięciu kroków, metoda Score Risk, metoda graf ryzyka, metoda matrycy ryzyka według PN-N-18002:2000, metoda oceny ryzyka dla czynników zmierzalnych według PN-N-18002:2000).
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy (pojęcia, rodzaje i charakterystyka zagrożeń spowodowanych energią elektryczną, wymagania dla sprzętu elektrycznego, wymagania dotyczące użytkowania maszyn, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne, system oceny zgodności, środki ochrony, barwy i znaki bezpieczeństwa).
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych (choroby zawodowe, środki ochrony indywidualnej, badania wypadków przy pracy, pierwsza pomoc medyczna).
 • Metodyka szkoleń BHP (instruktaż stanowiskowy BHP, szkolenia BHP).
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (źródła ergonomii, sfery oddziaływania ergonomii, projektowanie ergonomiczne).
 • Psychologia pracy (psychospołeczne uwarunkowania człowieka w środowisku pracy, organizacja przestrzenna pracy, organizacja i planowanie pracy, wypalenie zawodowe).
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (systemy zarządzania BHP).

 

WARSZTAT PRAKTYCZNY. 10 godz.

 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Łączna liczba godzin: 170 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Menedżer BHP w ZPSB


Zajęcia w ZPSB mają wiele zalet. Do najważniejszych atutów kierunku Menedżer BHP należą między innymi: 

 • Możliwość nabycia specjalistycznych uprawnień, które pozwalają na pracę na stanowisku Starszego Inspektora BHP, a po zdobyciu rocznego doświadczenia dają możliwość awansowania na stanowisko specjalisty ds. BHP (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468 z późn.zm.).
 • Uzyskanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP w zakładzie pracy. 
 • Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu profesjonalnego kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 • Uzyskanie możliwości ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych. 
 • Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu BHP, radzenia sobie z kryzysem, ochrony informacji niejawnych oraz reagowania ratunkowego, a także wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Menedżer BHP?


Studia podyplomowe w ZPSB na kierunku Menedżer BHP skierowane są do wszystkich osób, które mają już wyższe wykształcenie (minimum na poziomie licencjata lub inżyniera) i chcą dalej się rozwijać. Jest to starannie przygotowany kierunek, który zapewnia słuchaczom uzyskanie niezbędnych uprawnień do rozpoczęcia lub rozwoju swojej kariery w branży związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ten kierunek studiów podyplomowych skierowany jest zarówno do osób, które wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i również do osób, które dopiero planują zmienić swoją ścieżkę kariery. Profesjonalne uprawnienia oraz wiedza praktyczna przekazywana przez specjalistów z doświadczeniem umożliwi zdobycie atrakcyjnego zawodu, dającego perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Menedżer BHP na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Menedżer BHP w ZPSB


ZPSB to Uczelnia Wyższa na Pomorzu Zachodnim, która na pierwszym miejscu stawia swoich słuchaczy. Dlatego na kierunki Menedżer BHP w ZPSB zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Zjazdy prowadzone są zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00,
 • niedziele w godzinach od 9:00 do 13:00.

Jeden zjazd to około 10-15 godzin zajęć dydaktycznych

Wykaz zjazdów na semestr zimowy 2022/2023

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Menedżer BHP w ZPSB, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej (online)

Lider kierunku


Anna Szwarnóg – główny specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, nauczyciel akademicki przedmiotów BHP i PPOŻ oraz państwowy egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie Technik BHP. To doświadczona trenerka i wykładowczyni, która z powodzeniem łączy praktykę z teorią. W sposób jak najbardziej przystępny i interesujący stara się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie słuchaczom, a także właścicielom firm, ich pracownikom i każdemu, kto wie jak ważna i potrzebna jest wiedza z zakresu BHP w codziennym życiu.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.