Rachunkowość

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

 
 

 

Podyplomowe studia w ZPSB skutecznie przygotują Cię do pracy w księgowości, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

Podczas studiów przekażemy Ci specjalistyczną i nowoczesną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzeniu rachunkowości. Dowiesz się, jak klasyfikować zasoby majątkowe jednostki i źródła ich finansowania, a także koszty i przychody. Nauczysz się stosować zasadę równowagi bilansowej, księgować operacje gospodarcze, sporządzać bilans jednostki gospodarczej, wyceniać i ewidencjonować rozrachunki. Poznasz zasady ustalania wyniku finansowego jednostki na koniec roku obrotowego oraz sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość są zarówno osoby aktywne zawodowo w zakresie rachunkowości, chcące poszerzać i aktualizować swój warsztat zawodowy, jak i osoby przygotowujące się do pracy w tym obszarze.

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Moduł I
Ogólne zasady w rachunkowości 5
Moduł II
Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia 10
Moduł III
Przychody i koszty w przedsiębiorstwie 15
Moduł IV
Rozrachunki 5
Moduł V
Ewidencja wynagrodzeń i świadczeń 10
Moduł VI
Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie 15
Moduł VII
Wycena składników majątkowych 15
Moduł VIII
Prowadzenie ksiąg rachunkowych 5
Moduł IX
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa 10
Moduł X
Elementy prawa podatkowego 30
Moduł XI
Wybrane zagadnienia z prawa 15
Moduł XII
Program finansowo-księgowy SYMFONIA 30
Moduł XIII – BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
Łącznie  165

 

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzanie, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 1 Średnia: 5]