Rachunkowość

Podyplomowe studia w ZPSB skutecznie przygotują Cię do pracy w księgowości, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

Podczas studiów przekażemy Ci specjalistyczną i nowoczesną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzeniu rachunkowości. Dowiesz się, jak klasyfikować zasoby majątkowe jednostki i źródła ich finansowania, a także koszty i przychody. Nauczysz się stosować zasadę równowagi bilansowej, księgować operacje gospodarcze, sporządzać bilans jednostki gospodarczej, wyceniać i ewidencjonować rozrachunki. Poznasz zasady ustalania wyniku finansowego jednostki na koniec roku obrotowego oraz sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.

Do 10 sierpnia zapłać 850 zł mniej za studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Stargardzie i zapłać 850 zł mniej za naukę. Zapisując się do 10 sierpnia zapłacisz:
 • 400 zł mniej za czesne na studiach podyplomowych
 • 0 zł wpisowego – zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość są zarówno osoby aktywne zawodowo w zakresie rachunkowości, chcące poszerzać i aktualizować swój warsztat zawodowy, jak i osoby przygotowujące się do pracy w tym obszarze.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Moduł I
Ogólne zasady w rachunkowości 5
Moduł II
Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia 10
Moduł III
Przychody i koszty w przedsiębiorstwie 15
Moduł IV
Rozrachunki 5
Moduł V
Ewidencja wynagrodzeń i świadczeń 10
Moduł VI
Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie 15
Moduł VII
Wycena składników majątkowych 15
Moduł VIII
Prowadzenie ksiąg rachunkowych 5
Moduł IX
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa 10
Moduł X
Elementy prawa podatkowego 30
Moduł XI
Wybrane zagadnienia z prawa 15
Moduł XII
Program finansowo-księgowy SYMFONIA 30
Moduł XIII – BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Łącznie  165

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

 

Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzanie, które także mogą Cię zainteresować: