Ceny studiów

Dzięki współpracy ZPSB w Stargardzie i Przedmiotowego Systemu Finansowania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o blisko 50% refundację poniesionych kosztów pojedynczej usługi. Zatrudniasz osoby powyżej 50. roku życia? A może Twoje przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego? Masz szansę na refundację nawet 80% kosztów!

Do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego należą firmy, które zajmują się multimedialnym transportem oraz logistyką i nowoczesnym przetwórstwem rolno-spożywczym, a także produkują i dystrybuują:

  • zaawansowane produkty metalowe,
  • produkty drzewno-meblarskie,
  • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  • opakowania przyjazne środowisku,
  • produkty oparte na technologiach informacyjnych,
  • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej.

Pamiętaj jednak, że całkowita wartości dofinansowania dla jednego wniosku wynosi:

  • dla mikro przedsiębiorstw nie przekracza 15 000 zł
  • dla małych przedsiębiorstw to maksymalnie 75 000 zł
  • dla średnich przedsiębiorstw to nie więcej niż 400 000 zł

Oprócz tego warto wiedzieć, że dofinansowanie nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami w ZPSB w Stargardzie, a jego wartość jest naliczana od podstawowych cen usług:

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Grafika komputerowa i marketing internetowy 325 zł 430 zł 1925 zł 3800 zł
Logistyka 315 zł 415 zł 1820 zł 3600 zł
Kadry i płace 315 zł 415 zł 1820 zł 3600 zł
Rachunkowość 315 zł 415 zł 1820 zł 3600 zł

Opłata wpisowa

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w ZPSB w Stargardzie jest dokonanie opłaty wpisowej, której wysokość wynosi 450 zł.

Płatności

Wszelkie płatności za studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto ZPSB w Stargardzie:

  • Wydział w Stargardzie – nr: 13 1240 3927 1111 0010 4608 6258 (Bank Pekao S.A O/Stargard)