MOOC w ZPSB

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (ZPSB) oraz jej potencjału poprzez uruchomienie kursów MOOC, będących uzupełnieniem realizowanych programów kształcenia.

Odbiorcami projektu są Studenci ZPSB – w ramach projektu zrealizowane zostaną kursy dla studentów z następujących kierunków: Ekonomia I st., Zarządzanie I st., w tym w jęz. angielskim, Zarządzanie II st., w tym w jęz. angielskim, Informatyka I st., Pedagogika I st. Dodatkowo wsparciem objęci są także inni uczestnicy otwartych kursów na platformie Navoica.pl, którzy zapiszą się na wybrane kursy z oferty ZBSB.

Objęcie wsparciem studentów wszystkich kierunków realizowanych na ZPSB pozwoli na horyzontalne wprowadzenie do oferty ZPSB kursów MOOC i włączenie ich w realizowane programy kształcenia. Wsparciem zostaną objęci studenci z wszystkich wydziałów ZPSB – w Szczecinie, Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Projekt „MOOC w ZPSB” polega na opracowaniu i realizacji 9 kursów MOOC, z następujących obszarów: „Biznes w działaniu”, „Kompetencje kluczowe dla biznesu”, „Matematyka dyskretna”, „Podstawy programowania”, „Wstęp do algorytmizacji”, „Komputerowe wspomaganie decyzji”, „Zarządzanie strategiczne”, „Technologia pracy umysłowej” oraz „Psychologia społeczna”. Wszystkie opracowane kursy zostaną przygotowane w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i języku angielskim.

Opracowane kursy są zamieszczone na platformie Navoica.pl – otwartej i bezpłatnej dla wszystkich użytkowników. Kurs kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Studenci ZPSB uzyskują dostęp do zamkniętych edycji kursów (kontakt do specjalisty ds. e-learningu)

Poszczególne kursy można też realizować z poniższych linków do edycji otwartych:

Projekt trwa do grudnia 2021 roku.

Kontakt do specjalisty ds. e-learningu: mtoporek@zpsb.pl
Kontakt do biura projektu: amikolajczak@zpsb.pl

Wartość projektu to 1 189 272,00 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 1 034 681,96 zł.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18-00)