Pigułki Kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Celem głównym projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji skierowanej do młodych osób (w wieku 14-18 lat) oraz do osób dorosłych (aktywnych zawodowo w wieku 30+) poprzez opracowanie programu kształcenia i jego realizację służącego rozwijaniu kompetencji. Proponowane działania będą realizowane wspólnie z partnerem projektu (Fundacją Edukacyjną Równe Szanse) i podmiotami współpracującymi oraz będą generować efekty związane z rozwojem następujących kompetencji kluczowych pozwalających na:

  • rozwój zainteresowań – działania skierowane do uczniów,
  • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej – działania skierowane do osób dorosłych,
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej – działania skierowane do uczniów i osób dorosłych.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dwie grupy docelowe:

  1. młodzież w wieku 14-18 lat, uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8), szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – SOM (M. Szczecin, M.Stargard, M. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego.
  2. osoby dorosłe w wieku 30+ z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – SOM (M. Szczecin, M.Stargard, M. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego – chcące samodzielnie rozwijać kompetencje kluczowe, aby przeciwdziałać stagnacji edukacyjnej i społecznemu wykluczeniu.

Projekt „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” polegać będzie na opracowaniu i realizacji dwóch programów dydaktycznych:

  1. Akademia Młodego Lidera (dla młodzieży 14-18 lat) – program składających się z 3 modułów: modułu IT (szkolenie „Od gamera do kodera”), modułu rozwijającego kompetencje związane z przedsiębiorczością (szkolenie „Projekt Przedsiębiorstwo”) oraz modułu rozwijającego kompetencje społeczne (szkolenie „Autoprezentacja”, „Wyznaczanie celów”, „Zarządzanie czasem”, „Zarządzanie stresem”)
  2. Akademia Lidera 2.0 (dla osób dorosłych 30+) – program składający się z 4 modułów: „Marketing i nowe media”, „Design Thinking”, „Szczupłe i zwinne zarządzanie” oraz „Przywództwo”.

Projekt trwa do września 2021 roku.
Kontakt do biura projektu: pigulkikompetencji@zpsb.pl

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18)