Programiści dla Szczecina

Projekt „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”jest realizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 160 osób dorosłych w branży informatycznej. Uczestnicy projektu otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie dwóch głównych ścieżek zawodowych: tester IT oraz programista IT.
Wsparcie polega w szczególności na:

  • umożliwieniu uczestnikowi zbadania swoich predyspozycji do zawodu programisty/testera (test predyspozycji) oraz kompetencji kluczowych (badanie Barometrem Kompetencji Kluczowych)
  • wsparciu doradcy edukacyjnego w wyborze właściwej dla uczestnika ścieżki szkoleniowej lub wyborze certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje
    udział w wybranym szkoleniu (do dyspozycji uczestników będą 2 ścieżki szkoleniowe: 1/ Budowanie aplikacji internetowych; 2/ Testowanie oprogramowania
  • każdy z kursów obejmuje 80 godzin szkoleniowych, zakończone są one certyfikatem, odpowiednio: dla ścieżki 1/ Scrum Certification for Web Developer™ oraz dla ścieżki 2/ Software Tester Accredited Certification™
  • każdy z uczestników ma także możliwość wzięcia udziału w 24-godzinnym szkoleniu z metodyki SCRUM, zakończonego certyfikatem Scrum Team Member Accredited Certification™

Data rozpoczęcia rekrutacji to początek II kwartału 2018 roku. Rekrutacja na kolejne cykle szkoleniowe jest prowadzona w sposób ciągły, aż do zakończenia projektu – co nastąpi w I kwartale 202o roku.

KONTAKT

Biuro projektu „Programiści dla Szczecina”
e-mail: programisci@zpsb.pl ; tel. 91/ 81 49 481

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, Działania RPZP.08.06.00. Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-00

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.programisci.szczecin.pl