Programiści dla Szczecina

Bezpłatne kursy programowania i testowania w Szczecinie

Projekt „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”jest realizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 160 osób dorosłych w branży informatycznej. Uczestnicy projektu otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie dwóch głównych ścieżek zawodowych: tester IT oraz programista IT.

Uczestnicy biorą udział w bezpłatnych kursach z zakresu testowania oprogramowania lub kursach programowania – budowania aplikacji internetowych, a także w dodatkowym kursie z metodyki SCRUM. Każdy z kursów jest zakończony egzaminem certyfikującym, który potwierdza zdobyte kwalifikacje.

Wsparcie polega w szczególności na:

  • umożliwieniu uczestnikowi zbadania swoich predyspozycji do zawodu programisty/testera (test predyspozycji) oraz kompetencji kluczowych (badanie Barometrem Kompetencji Kluczowych)
  • wsparciu doradcy edukacyjnego w wyborze właściwej dla uczestnika ścieżki szkoleniowej lub wyborze certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje
    udział w wybranym szkoleniu
  • do dyspozycji uczestników są 2 ścieżki szkoleniowe: 1/ Programista – Budowanie aplikacji internetowych; 2/ Tester – Testowanie oprogramowania – programy kursów na licencji infoShare®
  • każdy z kursów obejmuje 80 godzin szkoleniowych, zakończone są one certyfikatem, odpowiednio: dla ścieżki 1/ Scrum Certification for Web Developer™ oraz dla ścieżki 2/ Software Tester Accredited Certification™
  • każdy z uczestników ma także możliwość wzięcia udziału w 24-godzinnym szkoleniu z metodyki SCRUM, zakończonego certyfikatem Scrum Team Member Accredited Certification™

Data rozpoczęcia rekrutacji to początek II kwartału 2018 roku. Rekrutacja na kolejne cykle szkoleniowe jest prowadzona w sposób ciągły, aż do zakończenia projektu – co nastąpi w I kwartale 2020 roku.

HARMONOGRAM BIEŻĄCYCH SZKOLEŃ

KONTAKT

Biuro projektu „Programiści dla Szczecina”
e-mail: programisci@zpsb.pl ; tel. 91/ 81 49 481

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.Programisci.Szczecin.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, Działania RPZP.08.06.00. Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-00