Spoina

SPOINA – SZKOŁA WYŻSZA INTEGRATOREM KSZTAŁCENIA W MODELU LLL


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach przystąpiła do realizacji projektu pt. „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020.

Jednym z zasadniczych celów projektu jest powołanie na Wydziale w Gryficach Centrum Edukacji Dorosłych. Projekt adresowany jest do osób dorosłych z powiatów: gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, łobeskiego, goleniowskiego oraz kamieńskiego, które są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mogą skorzystać z darmowego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz z darmowych kursów zawodowych, takich jak: Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), Technolog robót wykończeniowych, Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1 kV, Grafika i poligrafia cyfrowa, Kadry i płace, Opiekun osoby starszej, Kurs pedagogiczny dla instruktorów kształcenia zawodowego.

Więcej szczegółów na stronie projektu: www.ced.org.pl lub w Biurze Projektu w siedzibie WEiP w Gryficach.