Jak korzystać ze zbiorów biblioteki?

Biblioteka Główna ZPSB

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że nadal istnieje możliwość wypożyczania książek z naszej biblioteki. Ze względu na epidemię zasady wypożyczania i zwrotu książek do biblioteki są następujące:

 1. Książki należy zamawiać online przez indywidualne konto czytelnika (jeśli nie macie Państwo jeszcze założonego u nas konta, proszę w tym celu o kontakt z bibliotekarzem 91 814 94 38; dni i godziny dyżurów biblioteki na stronie: https://www.zpsb.pl/strefa-studenta/biblioteka/ )
 2. W ciągu 3 dni roboczych od zamówienia, książki będą do odebrania w bibliotece lub na portierni. Proszę o wcześniejszy kontakt z pracownikiem biblioteki oraz w miarę sprawne odbieranie zamówień.
 3. Zwrot książek jest możliwy na portierni (w reklamówce z kartką z imieniem i nazwiskiem oddającego), w takim wypadku proszę również poinformować o tym mailowo bibliotekarza. Drugi sposób to zwrot bezpośrednio do biblioteki – w godzinach jej dyżurów. W bibliotece odkładamy książki do specjalnie przygotowanego w tym celu kartonu.
 4. Terminy zwrotu książek można również przedłużać kontaktując się z biblioteką telefonicznie lub mailowo.

Zapraszam serdecznie,
Joanna Karls-Krzyżanowska
Bibliotekarz

 

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

 1. Biblioteka ZPSB ma charakter publiczny i jest ogólnodostępna dla:
  a) pracowników i studentów ZPSB,
  b) pracowników i studentów innych uczelni szczecińskich na zasadzie wzajemności.
 2. Biblioteka ZPSB realizuje następujące zadania:
  a) gromadzenie i opracowanie księgozbioru oraz innych materiałów
  informacyjnych,
  b) dokumentowanie działalności naukowej szkoły,
  c) koordynowanie dostępu do bibliotek cyfrowych oraz baz danych,
  d) uczestniczenie we współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej bibliotek i ośrodków informacji.
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek ZPSB student nabywa:
  > na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
  > w dniu pierwszej wizyty w bibliotece swojego wydziału i założeniu Indywidualnego konta czytelnika.
 4. Informacje na temat godzin otwarcia w danym roku akademickim poszczególnych bibliotek ZPSB, znajdują się na stronie internetowej wybranego oddziału uczelni – Strefa studenta – Biblioteka.
 5. We wszystkich bibliotekach ZPSB książki wypożyczane są na okres 2 miesięcy.
  Jednorazowo wypożyczyć można:
  > do 7 woluminów studenci kierunków I stopnia i podyplomowych,
  > do 14 woluminów studenci kierunków II stopnia i MBA
 6. W razie uzasadnionej potrzeby termin zwrotu może być przedłużony:
  > samodzielnie, po zalogowaniu się w Katalogu bibliotecznym na Indywidualne konto użytkownika, lub
  > po konsultacji telefonicznej albo mailowej z bibliotekarzem.
 7.  W przypadku zwrotu książki po terminie lub jej przetrzymaniu naliczana jest Czytelnikowi kara finansowa w wysokości 0,30 zł od woluminu za każdy dzień opóźnienia.
  Karę należy wpłacać:
  > na podany przez bibliotekarza numer konta, w terminie najpóźniej miesiąc przed zakończeniem studiów.
  W sytuacjach nadzwyczajnych student ma możliwość złożyć  do dziekana wydziału wniosek o obniżenie wysokości kary wraz z załączonym do wniosku uzasadnieniem.
 8. Za trwałe uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest odkupić identyczne, a w razie ich braku na rynku – do zapłaty aktualnej ceny rynkowej zagubionej pozycji.
 9. W bibliotece należy:
  a) troskliwe obchodzić się ze zbiorami bibliotecznymi,
  b) utrzymywać porządek i zachować ciszę tak aby nie przeszkadzać innym czytelnikom oraz przestrzegać obowiązujących zasad korzystania ze zbiorów.

Pamiętaj o terminowym zwracaniu książek!

Książkę możesz wypożyczyć na maksymalnie dwa miesiące. Jeśli po tym czasie jej nie oddasz, niestety musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia kary.

Jeżeli chcesz korzystać z danej pozycji dłużej, możesz samodzielnie zmienić termin jej zwrotu. Wystarczy zalogować się do indywidualnego konta czytelnika. Możesz również poprosić o przedłużenie terminu zwrotu pracownika biblioteki.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek drogą mailową, podaj swój adres e-mail pracownikowi biblioteki. W ten sposób możesz też dostawać wiadomości na przykład o zwrocie egzemplarzy, które zamówiłeś i na które czekasz.

 

Regulamin korzystania z czytelni ZPSB

 1. Czytelnia ZPSB ma charakter publiczny i jest ogólnodostępna dla:
  a) pracowników i studentów ZPSB,
  b) pracowników i studentów innych uczelni na zasadzie wzajemności,
  c) pracowników szczecińskich urzędów i instytucji.
 2. Osobą upoważnioną do dysponowania zbiorami i wydawania ich studentom jest pracownik biblioteki.
 3. Z pozycji książkowych oraz czasopism znajdujących się w czytelni korzysta się na miejscu. Wyjątek stanowią wypożyczenia krótkoterminowe skryptów i podręczników dla studentów ZPSB przed zakończeniem pracy biblioteki, z obowiązkiem zwrotu tuż po rozpoczęciu pracy biblioteki dnia następnego.
 4. Użytkownicy czytelni powinni dbać o czystość miejsc z których korzystają, oraz o udostępnione im zbiory tak, aby przebywanie w czytelni było komfortowe dla wszystkich odwiedzających.