Jak korzystać ze zbiorów biblioteki?

Biblioteka Główna ZPSB

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że nadal istnieje możliwość wypożyczania książek z naszej biblioteki. Ze względu na epidemię zasady wypożyczania i zwrotu książek do biblioteki są następujące:

 1. Książki należy zamawiać online przez indywidualne konto czytelnika (jeśli nie macie Państwo jeszcze założonego u nas konta, proszę w tym celu o kontakt z bibliotekarzem 91 814 94 38; dni i godziny dyżurów biblioteki na stronie: https://www.zpsb.pl/strefa-studenta/biblioteka/ )
 2. W ciągu 3 dni roboczych od zamówienia, książki będą do odebrania w bibliotece lub na portierni. Proszę o wcześniejszy kontakt z pracownikiem biblioteki oraz w miarę sprawne odbieranie zamówień.
 3. Zwrot książek jest możliwy na portierni (w reklamówce z kartką z imieniem i nazwiskiem oddającego), w takim wypadku proszę również poinformować o tym mailowo bibliotekarza. Drugi sposób to zwrot bezpośrednio do biblioteki – w godzinach jej dyżurów. W bibliotece odkładamy książki do specjalnie przygotowanego w tym celu kartonu.
 4. Terminy zwrotu książek można również przedłużać kontaktując się z biblioteką telefonicznie lub mailowo.

Zapraszam serdecznie,
Joanna Karls-Krzyżanowska
Bibliotekarz

 

Pamiętaj o terminowym zwracaniu książek!

Książkę możesz wypożyczyć na maksymalnie dwa miesiące. Jeśli po tym czasie jej nie oddasz, niestety musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia kary.

Jeżeli chcesz korzystać z danej pozycji dłużej, możesz samodzielnie zmienić termin jej zwrotu. Wystarczy zalogować się do indywidualnego konta czytelnika. Możesz również poprosić o przedłużenie terminu zwrotu pracownika biblioteki.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek drogą mailową, podaj swój adres e-mail pracownikowi biblioteki. W ten sposób możesz też dostawać wiadomości na przykład o zwrocie egzemplarzy, które zamówiłeś i na które czekasz.

 

Regulamin korzystania z czytelni ZPSB

 1. Czytelnia ZPSB ma charakter publiczny i jest ogólnodostępna dla:
  a) pracowników i studentów ZPSB,
  b) pracowników i studentów innych uczelni na zasadzie wzajemności,
  c) pracowników szczecińskich urzędów i instytucji.
 2. Osobą upoważnioną do dysponowania zbiorami i wydawania ich studentom jest pracownik biblioteki.
 3. Z pozycji książkowych oraz czasopism znajdujących się w czytelni korzysta się na miejscu. Wyjątek stanowią wypożyczenia krótkoterminowe skryptów i podręczników dla studentów ZPSB przed zakończeniem pracy biblioteki, z obowiązkiem zwrotu tuż po rozpoczęciu pracy biblioteki dnia następnego.
 4. Użytkownicy czytelni powinni dbać o czystość miejsc z których korzystają, oraz o udostępnione im zbiory tak, aby przebywanie w czytelni było komfortowe dla wszystkich odwiedzających.