4.Oświadczenie dochody niepodlegające opadatkowaniu