Ramowy program praktyk zawodowych – Zarządzanie I i II stopnia (po ang.)