Programy r.a. 2017/2018

Poniżej prezentujemy programy studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018.

Programy prezentowane są w formacie PDF – dokumenty są możliwe do otwarcia na stronie lub pobrania. Poszczególne moduły posiadają swoje rozwinięcia – karty modułów – w formie kolejnych dokumentów PDF.

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

ZARZĄDZANIE

STUDIA II STOPNIA

Specjalności:

INFORMATYKA

STUDIA I STOPNIA