Terminarz zjazdów EL. I st. EKONOMIA, ZARZĄDZANIE cały rok 2020-2021