Grafika komputerowa

 

Kierunek
 • Informatyka
Specjalność
 • Grafika komputerowa
Rodzaj studiów
 • Inżynierskie
Tryb studiów
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 7 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Przez zmysł wzroku dociera do nas aż 90% informacji. Dzięki grafice komputerowej, która łączy w sobie inżynierskie podejście i aspekty artystyczne, można kreować dowolne sceny i pokazywać to, co do tej pory trudno było sobie wizualizować. Wybierz tę specjalność i naucz się komunikować za pomocą obrazu.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 691,67 zł!

 

Certyfikat jakości


Kierunek informatyka na studiach I stopnia prowadzonych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

 

Nowoczesne metody kształcenia

Studia na kierunku Informatyka I stopnia zaprojektowaliśmy w taki sposób, by były bogate o nowoczesne i różnorodne metody kształcenia, takie jak praktyczne warsztaty, dyskusje moderowane, treningi. Dodatkowo, realizowany w ramach studiów program wizyt studyjnych i spotkań eksperckich w firmach partnerujących naszej Uczelni został stworzony w taki sposób, by dotyczył całego wachlarzu zagadnień, przydanych studentom specjalności Grafika komputerowa.

Czego się nauczysz?


Realizując studia inżynierskie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania graficznego oraz komputerowego przetwarzania grafiki:

 • Zapoznasz się z metodologią i użytecznym oprogramowaniem wspomagającym grafików komputerowych w codziennej pracy (np. Photoshop, 3ds Max, AutoCAD).
 • Zgłębisz tajniki podstawowych technik generowania grafiki komputerowej i nauczysz się, jak je praktycznie wykorzystywać (oprogramowanie podstawowych algorytmów wyświetlania grafiki 2D i 3D, generowania oświetlenia itp.).
 • Poznasz zasady i oprogramowanie do generowania złożonych scen i animacji 3D.
 • Nauczysz się również projektować oprogramowanie do rozpoznawania i przetwarzania obrazów.
 • Pokażemy Ci, jak wykorzystywać możliwości współczesnej informatyki i zaprezentujemy sposoby rozwiązywania wybranych problemów informatycznych związane z inżynierią oprogramowania (Inżynieria systemów informatycznych, Technologie internetowe) oraz grafiką komputerową.

Na tej podstawie zbudujesz własną ścieżkę rozwoju, wybierając specjalizację zgodną z Twoimi zainteresowaniami, a zdobytą wiedzę i umiejętności natychmiast wykorzystasz w praktyce – pierwsze projekty czekają na Ciebie już w trakcie studiów.

 

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane na specjalności Grafika komputerowa:

 • Metody i algorytmy grafiki komputerowej
 • Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów
 • CAD w grafice inżynierskiej
 • Techniki multimedialne
 • Animacja i wizualizacja komputerowa
 • Obróbka cyfrowa zdjęć

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • projektant interfejsów graficznych (GUI – Graphics User Interface)
 • projektant systemów internetowych i stron www
 • projektant grafiki w urządzeniach przenośnych (telefony komórkowe, smartfony)
 • projektant grafiki na potrzeby wydawnicze
 • projektant grafiki dla potrzeb wizualizacja i animacja danych, np. dla potrzeb pracowni architektonicznych
 • twórca gier komputerowych i systemów multimedialnych
 • projektant grafik na potrzeby prezentacyjne, biurowe, a także twórca wizualizacji danych liczbowych
 • twórca wizualizacji naukowych i medycznych
 • projektant symulacji i rzeczywistości wirtualnej
 • projektant grafiki na potrzeby przemysłu rozrywkowego, produkcji filmowej i telewizyjnej