Inżynieria procesów e-commerce

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

 

Kierunek
 • Inżynieria e-commerce
Specjalność
 • Inżynieria procesów
  w e-commerce
Rodzaj studiów
 • Inżynierskie
Tryb studiów
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 7 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Dynamiczny rozwój branży e-commerce wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na wyspecjalizowanych w tym zakresie pracowników. Inżynieria procesów e-commerce to specjalność, która ma na celu przygotować studentów pierwszego stopnia w ZPSB do pracy w sektorach nowoczesnej gospodarki. Wybierz studia inżynierskie na tej specjalności i pogłębiaj swoją wiedzę z zakresu branży e-commerce pod okiem specjalistów. Poznaj istotne procesy i dowiedz się więcej na temat nowoczesnych sektorów współczesnej gospodarki.
Aktualna zniżka
 • Jeszcze możesz dołączyć do grupy!
Cena
 • Już od 605 zł!

ZPSB to uczelnia zlokalizowana na Pomorzu Zachodnim, która dla swoich studentów przygotowała szeroką ofertę na studia pierwszego stopnia. Ciekawy wybór specjalności umożliwia wybranie sprecyzowanej kariery zawodowej. Na kierunku Inżynieria e-commerce dostępna jest między innymi innowacyjna specjalność Inżynieria procesów e-commerce.

Rezerwuję miejsce

Cel studiów I stopnia


Studia pierwszego stopnia na specjalności Inżynieria procesów e-commerce to doskonały wybór dla osób, które chcą zdobyć tytuł inżyniera oraz uzyskać praktyczne kwalifikacje i kompetencje, które ułatwią im rozwój zawodowy w branży e-commerce. Na tych studiach przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania i metody, które są dostosowane do wyzwań postępu technologicznego i gospodarczego. Studenci zostaną dokładnie zapoznani z aktualnymi trendami w nowoczesnej gospodarce, dzięki czemu bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy.

Głównym celem kształcenia na specjalności Inżynieria procesów e-commerce jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy z zakresu informatyki, inżynierii procesów, automatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki wspartych wiedzą w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. 

W trakcie studiów kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów logistycznych i marketingowo-sprzedażowych oraz rozwój odpowiedzialności zawodowej. Studenci zostaną zapoznani z istotą etycznej postawy w zawodzie oraz uświadomieni w zakresie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska.

Program studiów


Program studiów na kierunku Inżyniera e-commerce, na specjalności Inżynieria procesów e-commerce został podzielony na moduły. Każdy z nich obejmuje kursy, które są powiązane ze sobą pod kątem merytorycznym. Pozwala to na stworzenie bloków kompetencji, dzięki czemu przyswajanie wiedzy jest o wiele bardziej efektywne i usystematyzowane.

Na specjalności Inżynieria procesów e-commerce na studiach I stopnia prowadzone są moduły:

 • moduł kompetencji inżynierskich,
 • moduł kompetencji analitycznych,
 • moduł kompetencji zarządczych,
 • moduł kompetencji interpersonalnych,
 • moduł specjalistycznych kompetencji inżynierskich,
 • moduł dyplomowy,
 • moduł praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty na specjalności Inżynieria procesów e-commerce:

 • logistyka e-commerce,
 • optymalizacja procesów biznesowych w e-commerce,
 • automatyzacja procesów logistycznych i automatyka,
 • sterowanie produkcją i jakością,
 • standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w e-commerce,
 • podstawy kryptografii,
 • cyberprzestępczość w e-commerce.

Patron studiów na specjalności Inżynieria procesów e-commerce


Studia I stopnia na specjalności Inżynieria procesów e-commerce na kierunku Inżynieria e-commerce realizowane są pod patronatem
Fiege E-com Logistics sp. z o.o.

Grupa FIEGE jest jednym z największych dostawców zintegrowanych usług logistycznych w Europie. W Polsce przedsiębiorstwo jest obecne od ponad 20 lat, a z ich innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i dóbr konsumenckich. FIEGE współpracuje między innymi z rozpoznawalną globalnie marką Zalando. Wspólnie tworzą sprawnie funkcjonujące Centra Dystrybucyjne zlokalizowane na terenie Polski, Szwecji, Niemczech, Holandii i Włoszech, w których zatrudniane są wielokulturowe zespoły pracowników, które liczą po kilka tysięcy osób. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę naszego partnera: fiege.com/pl

Najważniejsze atuty specjalności Inżynieria procesów e-commerce
w ZPSB

Specjalność Inżynieria procesów e-commerce na studiach pierwszego stopnia w ZPSB na kierunku Inżynieria e-commerce to liczne korzyści. Należą do nich między innymi:

 • możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnych systemów sprzedażowych i logistycznych oraz wiedzy inżynierskiej w zakresie zastosowań informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwami (m.in. w obszarze logistyki oraz sprzedaży i produkcji), a także wiedzy z zakresu zarządzania,
 • możliwość rozwinięcia umiejętności budowania i utrzymywania trwałych relacji z interesariuszami procesów zarządczych, informatycznych, produkcyjnych i logistycznych,
 • uzyskanie umiejętności rozwiązywania problemów zarządczych za pomocą metod i technik inżynierskich, 
 • zdobycie umiejętności pracy w grupie oraz prowadzenia profesjonalnych negocjacji,
 • udział w spotkaniach z praktykami oraz wizytach studyjnych w firmach zlokalizowanych na Pomorzu Zachodnim, 
 • udział w unikatowej formule przygotowywania projektu inżynierskiego, gdzie praca z promotorem zsynchronizowana jest z programem praktyk oraz przebiegiem studiów.

Dla kogo jest specjalność Inżynieria procesów e-commerce na kierunku Inżynieria e-commerce?

Studia na specjalności Inżynieria procesów e-commerce to studia pierwszego stopnia w ramach kierunku Inżynieria e-commerce. Są skierowane do wszystkich, którzy chcą ukończyć studia pierwszego stopnia i uzyskać tytuł inżyniera oraz zdobyć profesjonalną wiedzę z zakresu branży e-commerce.

Adresatami studiów na specjalności Inżynieria procesów e-commerce są osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianą branżą e-commerce oraz branżami objętymi transformacją cyfrową. Na zajęciach przekazane zostaną im aktualne informacje z tego innowacyjnego obszaru.

Organizacja studiów I stopnia na specjalności Inżynieria procesów
e-commerce w ZPSB

Studia na specjalności Inżynieria procesów e-commerce to studia pierwszego stopnia niestacjonarne. Zjazdy odbywają się w trybie weekendowym (piątki, soboty, niedziele). 

Zajęcia częściowo realizowane są online, a studenci pracują na platformie e-learningowej, na której również umieszczane są wszystkie niezbędne materiały. 

Kierunek Inżynieria e-commerce i wszystkie jej specjalności realizowane są w systemie modułowym.

Warunki ukończenia studiów I stopnia

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria e-commerce, specjalność Inżynieria procesów e-commerce, studenci muszą zgodnie z regulaminem spełnić następujące wymagania:

 • uzyskać zaliczenie z poszczególnych zajęć odbywających się w trakcie trwania studiów, 
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminów końcowych,
 • uzyskać zaliczenie praktyk zawodowych, które określone są w planie studiów, 
 • przygotować i złożyć pracę inżynierską, 
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony pracy inżynierskiej podczas egzaminu dyplomowego. 

Lider kierunku


dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB – prorektor ds. rozwoju, nauczyciel akademicki, trener i praktyk z doświadczeniem projektowym i procesowym. W codziennej pracy łączy zwinność z klasyką. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami, uczenia maszynowego i zarządzania zespołami rozproszonymi. Ekspert i metodyk zdalnego nauczania. Specjalizuje się w analizie wymagań, projektowaniu systemów informatycznych i zarządzaniu ryzykiem w projektach.


Sprawdź, jakie inne kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.