Inżynieria marketingu w e-commerce

Kierunek
 • Inżynieria e-commerce
Specjalność
 • Inżynieria marketingu
  w e-commerce
Rodzaj studiów
 • Inżynierskie
Tryb studiów
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 7 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Marketing dźwignią handlu – to powiedzenie, które chyba każdy choć raz w swoim życiu usłyszał. Odpowiednie działania marketingowe, zarządcze i promocyjne są istotne nie tylko w sprzedaży stacjonarnej, ale także w branży e-commerce. Jeśli chcesz zgłębić jej tajniki, poznać zasady funkcjonowania procesów oraz dowiedzieć się, jak promować sprzedaż w kanałach internetowych, to koniecznie wybierz specjalność Inżynieria marketingu w e-commerce na studiach pierwszego stopnia na nowym kierunku w ZPSB Inżynieria e-commerce.
Aktualna zniżka
 • 1 rata gratis i 0 zł za wpisowe!
Cena
 • Już od 605 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

ZPSB to prywatna szkoła wyższa, która dla swoich studentów przygotowała szeroką ofertę studiów pierwszego stopnia, na których dostępne są ciekawe kierunki i specjalności. Wśród nich znajduje się między innymi innowacyjny kierunek Inżynieria e-commerce ze specjalnością Inżynieria marketingu w e-commerce.

Cel studiów I stopnia

Kierunek Inżynieria e-commerce ma na celu przygotować studentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się i bardzo nowoczesnym sektorze gospodarki. Branża e-commerce niesie za sobą wiele ciekawych możliwości. Studenci na studiach pierwszego stopnia na specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce zostaną dokładnie zapoznani z wiedzą z zakresu  informatyki, inżynierii procesów, automatyki i procesami marketingowymi powiązanymi z branżą e-commerce oraz innymi istotnymi dziedzinami nauki.

W trakcie studiów kładziony jest duży nacisk na rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów logistycznych i marketingowo-sprzedażowych oraz rozwój odpowiedzialności zawodowej. Studenci będą zapoznani między innymi z etyczną postawą w zawodzie i zostaną uświadomieni, jakie obowiązki mają nie tylko wobec przyszłych pracodawców, ale także wobec społeczeństwa i środowiska.

Program studiów

Program studiów na kierunku Inżynieria e-commerce, na specjalizacji Inżynieria marketingu w e-commerce został podzielony na tematyczne moduły. Każdy z nich obejmuje związane merytorycznie ze sobą kursy, co pozwala na utworzenie bloków kompetencji. 

Na specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce realizowane są następujące moduły:

 • moduł kompetencji inżynierskich,
 • moduł kompetencji analitycznych,
 • moduł kompetencji zarządczych,
 • moduł kompetencji interpersonalnych,
 • moduł dyplomowy,
 • moduł praktyka zawodowa.

Wybrane przedmioty na specjalności Inżynieria marketingu
w e-commerce:

 • projektowanie procesu zakupowego on-line i customer experience,
 • hipertekst i hipermedia,
 • platformy sprzedażowe e-commerce,
 • narzędzia pozycjonowania SEO i SEM,
 • automatyzacja procesów marketingowych i sprzedażowych,
 • optymalizacja serwisów e-commerce,
 • analityka marketingowa,
 • podstawy kryptografii,
 • cyberprzestępczość w e-commerce.

Patron studiów na specjalności Inżynieria marketingu
w e-commerce

Studia I stopnia na specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce na kierunku Inżynieria e-commerce realizowane są pod patronatem
We Commerce

We Commerce to agencja, która zajmuje się wprowadzaniem firm krok po kroku do świata e-commerce. Prowadzone przez nich projekty oparte są na kompleksowej obsłudze i długofalowej współpracy. Oferta zawsze jest dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów oraz do tego, w jakiej branży przedsiębiorstwo funkcjonuje. We Commerce wspiera firmy w tworzeniu i rozwijaniu sklepów internetowych, tworzeniu strategii sprzedaży online. Oferują także działania marketingowe i analityczne oraz z zakresu SEO i SEM.

Zajmują się takimi obszarami, jak: Online Conversion, E-Commerce, Online Marketing, Web Marketing, Web Analytics, Branding & Identity, Project Management, Growth Strategies, SEO, SEM i Strategy i Performance Marketing.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę naszego partnera: wecommerce.pl

Najważniejsze atuty specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce w ZPSB

Studia pierwszego stopnia w ZPSB niosą za sobą wiele korzyści. Do najważniejszych zalet specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce na kierunku Inżynieria e-commerce należy między innymi:

 • możliwość zdobycia aktualnej wiedzy na temat systemów sprzedażowych i logistycznych, a także metod marketingowych, które warto wykorzystywać w branży e-commerce, 
 • możliwość zdobycia umiejętności rozwiązywania problemów zarządczych za pomocą metod i technik inżynierskich, 
 • uzyskanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania trwałych relacji z interesariuszami oraz prowadzenia negocjacji z kontrahentami,
 • udział w zajęciach o innowacyjnej strukturze, wykorzystującej nowoczesne i aktywizujące formy (np. gry symulacyjne, e-learningn, treningi menadżerskie i warsztaty), 
 • udział w zajęciach podzielonych na moduły tematyczne, 
 • spotkania z praktykami oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Pomorza Zachodniego, 
 • możliwość stworzenia projektu inżynierskiego z uwzględnieniem unikatowej formuły, która pozwala na zsynchronizowanie pracy z promotorem z programem praktyk zawodowych i realizacją zajęć na uczelni.

Dla kogo jest specjalność Inżynieria marketingu w e-commerce na kierunku Inżynieria e-commerce?

Studia pierwszego stopnia na specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce na kierunku Inżynieria e-commerce skierowane są do wszystkich osób, które chcą ukończyć studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskać tytuł inżyniera. To idealny kierunek dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianą branżą e-commerce oraz marketingiem cyfrowym.

Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z praktyczną wiedzą z zakresu branży e-commerce. Dowiedzą się, jak zarządzać procesami logistycznymi i sprzedażowymi, a także zostaną zapoznani z metodami marketingowymi przydatnymi w tej innowacyjnej gałęzi gospodarki. Absolwenci kierunku Inżynieria e-commerce na tej specjalności odnajdą się w działach marketingowych firm na Pomorzu Zachodnim i na terenie całego kraju, które w swojej ofercie mają sprzedaż z wykorzystaniem kanałów online. 

 

Organizacja studiów I stopnia na specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce w ZPSB

Studia na specjalności Inżynieria marketingu w e-commerce to studia pierwszego stopnia realizowane w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się w weekendy (piątki, soboty, niedziele). 

Część zajęć realizowana jest online. Studenci pracują na platformie e-learningowej, na której również umieszczane są wszystkie niezbędne materiały

Kierunek Inżynieria e-commerce i wszystkie jego specjalności realizowane są w systemie modułowym.

Warunki ukończenia studiów I stopnia

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria e-commerce, specjalność Inżynieria marketingu w e-commerce, studenci muszą zgodnie z regulaminem spełnić następujące wymagania:

 • uzyskać zaliczenie z poszczególnych zajęć odbywających się w trakcie trwania studiów, 
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminów końcowych,
 • uzyskać zaliczenie praktyk zawodowych, które określone są w planie studiów, 
 • przygotować i złożyć pracę inżynierską, 
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony pracy inżynierskiej podczas egzaminu dyplomowego. 

Lider kierunku

dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB – rektor ZPSB, trener, konsultant i publicysta. Doradca biznesowy w zakresie marketingu. Od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju regionalnego zasiadając w krajowych i regionalnych gremiach doradczych, współpracując z instytucjami krajowymi i regionalnymi oraz wspierając regionalne instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa.


Sprawdź, jakie inne kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.