Prawo w zarządzaniu

STUDIA II STOPNIA ŁĄCZONE ZE STUDIAMI PODYPLOMOWYMI
Dla wielu osób prawo to nieprzystępny język, formalności czy kruczki prawne, ale warto pamiętać, że jego dobra znajomość bardzo często pozwala uniknąć ryzyka w biznesie, pomaga działać sprawniej i podejmować trafne decyzje. Posiadanie zarówno wiedzy prawniczej, jak i menadżerskiej to także cenny atut na rynku pracy. Zapisz się na specjalność Prawo w zarządzaniu na kierunku Zarzadzanie w ZPSB i zyskaj dodatkowe punkty w oczach pracodawców – studia na tej specjalności realizowane są w ramach ścieżki łączącej program studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi.

Specjalność Prawo w zarządzaniu daje Ci możliwość realizowania programu studiów magisterskich, a jednocześnie uczestniczysz w dodatkowej warsztatowej ścieżce, realizując program studiów podyplomowych. Dzięki temu po ich zakończeniu uzyskasz 2 dyplomy – otrzymasz dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia tworzone z partnerem biznesowym
 Kancelaria Adwokacka Aleksandruk – Dutkiewicz jest Partnerem strategicznym specjalności Prawo w zarządzaniu. Celem współpracy jest wsparcie ze strony naszego Partnera w zakresie tworzenia programu studiów i realizacji zajęć edukacyjnych na specjalności Prawo w zarządzaniu. Dzięki tej współpracy studenci ZPSB zyskają:

 • programy studiów doprasowane do oczekiwań rynku pracy, aktualne z branżą prawniczą,
 • zajęcia i warsztaty dla studentów prowadzone przez prawników z Kancelarii Adwokackiej Aleksandruk – Dutkiewicz,
 • doradztwo w zakresie ścieżki zawodowej.

Czego się nauczysz?

Podczas studiów na specjalności Prawo w zarządzaniu zdobędziesz kompetencje pozwalające sprawnie kierować firmami i jednostkami administracji publicznej różnego szczebla. Pogłębisz wiedzę na temat otoczenia prawnego funkcjonowania organizacji, m.in. zasad zawierania umów, zaciągania zobowiązań, funkcjonowania spółek czy odpowiedzialności.

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności Prawo w zarządzaniu:

 • Prawo zamówień publicznych
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa obrotu międzynarodowego
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo podatkowe

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • menadżer w firmach i instytucjach publicznych
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • specjalista ds. umów
 • kierownik biura zarządu
 • specjalista w firmie doradczej
 • specjalista w dziale prawnym przedsiębiorstw i administracji publicznej

Będziesz też dobrze przygotowany do prowadzenia własnej firmy.