Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w biznesie

 

Czego się nauczysz?

Podczas studiów dowiesz się, jak minimalizowaniu ryzyko braku zgodności działań organizacji/przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi i normami w celu zapobiegania ewentualnym stratom finansowym firmy lub utracie jej reputacji. Będziesz potrafić dbać o ochronę danych osobowych, troszczyć się o unikanie konfliktu interesów czy pełnić doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych. Specjalność łączy w sobie kompetencje menadżerskie z kompetencjami prawniczymi. Jej absolwent będzie potrafił zarządzać bezpieczeństwem działalności gospodarczej począwszy od bezpieczeństwa informacji poprzez kwestie pracownicze na bezpieczeństwie technologicznym kończąc.

Modułowe programy studiów

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w biznesie w ZPSB będziesz studiować w formie modularnej. Oznacza to, że przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych. Po zakończeniu zajęć w ramach jednego modułu rozpocznie się nauka zagadnień zaplanowanych w kolejnym module. Na studiach zdobywasz dzięki temu wiedzę stopniowo, koncentrując się w danym semestrze na wybranych tematach. Po zakończeniu danego modułu jego zaliczenie (w formie egzaminów, testów) odbywa się na bieżąco. Dzięki temu egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane w jednym czasie.

Specjalność jest realizowana w partnerstwie z RAFAŁ MALUJDA Kancelaria Prawno – Patentowa

Kancelaria została założona w 2009 roku przez Rafała Malujdę, radcę prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to ICT, prawo własności intelektualnej i prawo transportowe. Oferuje klientom pomoc zespołu prawników i doradców podatkowych oraz współpracuje z wieloma prawnikami i kancelariami, także za granicą.

https://malujda.pl 

Wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w biznesie

 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji
 • Zarządzanie ryzykiem w firmie
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie compliance
 • Prawo nowych technologii i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie ciągłością biznesu

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • Kierownik wszystkich szczebli zarządczych
 • Compliance Officer
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR)
 • Auditora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Analityka Ryzyka,
 • Managera Zarządzania Ryzykiem
 • Incident Response Managera
 • AML Operations Analyst
 • Money Laundering Reporting Officer (MLRO)