Zarządzanie innowacjami

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

     

Bycie naśladowcą na współczesnym szybko zmieniającym się rynku to za mało. Firma chcąca uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku w celu zwiększenia swoich zysków musi stosować innowacje. Innowacyjność firmy przejawia się w stosowaniu nowych technologii, ale również w sposobie myślenia. Nowoczesny lider firmy powinien posiadać odwagę zmiany otoczenia oraz wprowadzania nowych pomysłów. Proinnowacyjne działania lidera powinny być podparte solidną wiedzą w tym obszarze.

Czego się nauczysz?

Podczas studiów na specjalności Zarządzanie Innowacjami zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności zarządzania innowacjami w różnych procesach realizowanych w organizacjach. Uzmysłowisz sobie, jak udoskonalać procesy biznesowe wprowadzając proinnowacyjne rozwiązania w firmie. Dowiesz się, jak stwarzać warunki realizacji innowacji. Nauczysz się również, jak kształtować atmosferę przyjazną kreatywności, oraz jak zachęcać do proinnowacyjnego zachowania pracowników.

Wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane na specjalności  Zarządzanie Innowacjami:

  • Podstawy zarządzania innowacjami
  • Motywowanie do kreatywności
  • Organizacja innowacyjnego przedsiębiorstwa
  • Finansowanie projektów innowacyjnych
  • Strategie innowacji

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

  • Właściciel firmy
  • Menedżer
  • Specjalista/konsultant w firmach, instytucjach transferu technologii, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości itp.
  • Specjalista/konsultant w instytucjach zajmujących się promowaniem innowacyjności

 

 

Rezerwuję miejsce