Akademia Innowacji

 

Kierunek
 • Akademia Innowacji 2.0
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • październik 2023
Opis
Studia kierowane do menedżerów, szefów zespołów badawczo-rozwojowych, właścicieli startupów i osób które w praktyczny sposób chcą poznać jak z sukcesem tworzyć i rozwijać produkty i usługi
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 530 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Akademia Innowacji.

Cel studiów podyplomowych

Akademia Innowacji 2.0 to nowoczesne studia podyplomowe, które zostały stworzone z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się lub planują w swojej przyszłości zawodowej zajmować się przygotowywaniem, zarządzaniem i komercjalizacją produktów i usług, których przewaga konkurencyjna ma opierać się na innowacjach. Słuchacze w sposób praktyczny, przez czas trwania studiów podyplomowych, zrealizują kompletny projekt biznesowy w metodyce Design Thinking: od tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, przez zaplanowanie dla niego modelu biznesowego, poznanie swojej grupy docelowej, przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami tej grupy, do generowania pomysłów, prototypowania i testowania. Wiedza stricte związana z tworzeniem produktów i usług zostanie uzupełniona o wiedzę konieczną do prawidłowego wdrożenia innowacji taką jak ochrona własności intelektualnej, marketing innowacji czy finansowanie procesu wdrożenia.

Studia będą prowadzone w modelu hybrydowym. Pierwszy i ostatni zjazd odbędzie się w formule stacjonarnej, reszta w formule on-line. Na pierwszym zjeździe uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, w których to grupach przez resztę roku będą krok po kroku realizować wskazany problem biznesowy, aby na ostatnim zjeździe zaprezentować wypracowane rozwiązania.

Program studiów

SESJA WPROWADZAJĄCA – 22h

 1. Wprowadzenie – o studiach i o procesie projektowania innowacji
 2. Lider innowacji, broker innowacji, lider zmian – cechy, podobieństwa, różnice, kompetencje
 3. Budowanie zespołów i prezentacja wyzwań projektowych

POZNAJ SWOJĄ FIRMĘ – 20h

 1. Audyty innowacyjności, poszukiwanie innowacyjności w firmach
 2. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych [projektowych]
 3. Modele biznesowe
 4. Strategie innowacyjności
 5. Trendy i praca na trendach, badanie rynku

POZNAJ SWOJEGO KLIENTA – 20h

 1. Empatia w procesie poznawania klienta
 2. Wykorzystanie AI w procesie poznawania klienta
 3. Prowadzenie wywiadów i efektywne zadawanie pytań
 4. Mowa werbalna i niewerbalna

DEFINIOWANIE – CZEGO NAPRAWDĘ OCZEKUJĄ KLIENCI? 20h

 1.  Zarządzanie informacją zwrotną od klienta
 2. Definiowanie i redefiniowanie informacji od klienta
 3. Tworzenie Problem Statement i User Stories
 4. Value Propositon i Jobs To Be Done

GENEROWANIE POMYSŁÓW, TECHNIKI KREATYWNE – 20h

 1. Metody kreatywnego generowania pomysłów
 2. Najpierw ilość, potem jakość: techniki selekcji i wyboru najlepszych pomysłów
 3. Zarządanie pomysłami w organizacji

PROTOTYPOWANIE I TESTOWANIE – 20h

 1. Techniki prototypowania produktów
 2. Proces prototypowania usług
 3. Customer jorney, customer touchpoints
 4. Proces testowania protypów

ADAPTACJA INNOWACJI W ORGANIZACJI – 25h

 1. Ochrona własności intelektualnej
 2. Marketing i sprzedaż innowacji
 3. Transfer technologii i innowacji
 4. Finansowanie procesu innowacji
 5. Skuteczna prezentacja rozwiązań (pitching)

FINAŁ (PROJEKT DYPLOMOWY) – 10h

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

 • Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia Innowacji 2.0 został dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców. Najważniejsze atuty kierunku to:
  • Praktyczność – całość studiów będzie opierała się na rozwiązaniu konkretnego problemu biznesowego, uczestnicy będą pracować z realnymi interesariuszami i tworzyć rozwiązania na problemy, które otaczają ich na co dzień.
  • Networking i praca grupowa – Akademia Innowacji 2.0. to studia, w ramach których praca grupowa to podstawa. Networking między uczestnikami, podział obowiązków i współpraca w ramach zespołu będzie podstawą pracy i rozwijania również zdolności efektywnej pracy w grupie
  • Interdyscyplinarność – Słuchacze zostaną podzielenie na grupy jak najbardziej dyscyplinarne, czyli różniące się pod kątem doświadczenia, stanowisk czy branż. Pozwoli to na lepsze spojrzenie na rozwiązywanie problemów oraz na korzystanie z różnych podejść, wynikających z różnych doświadczeń Słuchaczy,
  • Wiele narzędzi – w trakcie studiów słuchacze poznają wiele nowych, różnych ale prostych narzędzi, dzięki którym będą w stanie wdrożyć w codziennej pracy bardziej kreatywne myślenie oraz styl pracy. Przełoży się to na jakość rozwiązań w codziennym życiu, bardziej kreatywną postawę Słuchaczy a w efekcie – bardziej nowatorskie pomysły.

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek Akademia Innowacji 2.0. na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku Akademia Innowacji 2.0. w ZPSB prowadzone są stacjonarnie (pierwszy i ostatni zjazd) oraz online (reszta zjazdów) zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Akademia Innowacji Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu.

Patronat/Partnerstwo

Studia podyplomowe na kierunku Akademia Innowacji realizowane są pod patronatem SHOPA Design and Strategy

SHOPA Design and Strategy – to powstała w 2013 r. firma doradcza i studio projektowe, które specjalizuje się nie tylko w tworzeniu produktów i usług, ale również wspiera w zarządzaniu wypracowanymi innowacjami w danej firmie. Opiera swoje doświadczenie w tworzeniu rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, z praktycznego doświadczenia wyniesionego z Uniwersytetu Stanforda – miejsca, gdzie narodziła się metodyka Design Thinking. Do klientów SHOPA w zakresie szkoleń, projekto dwania produktów i ich wdrażania należą m.in. takie firmy jak PLAY, Sokołów, Adamed S.A., InPost, TOYOTA Central Europe, CIECH S.A., NEUCA czy Nomax Trading. SHOPA Design and Stategy to też organizator największej w Polsce konferencji poświęconej projektowaniu produktów i usług – POLISHOPA Conference.

Lider kierunku

Radosław Ratajczak – ekspert i seryjny design thinker, wielki fan tej metodyki jako sposobu tworzenia innowacji. Absolwent Programu Top 500 Innovators – stażu na Uniwersytecie Stanforda. Strateg. Innowator. Pomysłodawca i współtwórca pracowni myślenia projektowego – SHOPA Design and Strategy. Twórca i przez 10 lat dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Były Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obecnie CEO w SHOPA. Z pasją zajmuje się strategiami biznesowymi, przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Orędownik zasady „less is more”. Prywatnie zapalony żeglarz i narciarz.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/radek-ratajczak/

Filip Sieracki – Szef marketingu w SHOPA oraz organizator konferencji POLISHOPA. Wcześniej odpowiedzialny za realizację projektów rozwoju produktów. Współpracował i wdrażał rozwiązania w firmach takich jak: Adamed, Sokołów, Play, współpracował również na rzecz sektora MŚP.

Ekspert projektowania w obszarze badania potrzeb, analizy danych oraz prototypowania. Doradza w Centralnym Ośrodku Informatyki, gdzie odpowiada za wdrażania e-usług publicznych.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sieracki-filip/

Paweł Żebrowski – Dyrektor Operacyjny w SHOPA Design and Strategy, trener i metodyk z zakresu projektowania produktów i usług. Wspiera zespoły SmartCoders oraz Modino w rozwoju produktów, zdobywaniu funduszy publicznych oraz od inwestorów prywatnych. Ekspert Design Thinking w NASK – Państwowym Instytucie Badawczym, specjalista ds. User Experience w European Innovation Council and SMEs Executive Agency, jednostce Komisji Europejskiej. Absolwent Uniwersytetów Szczecińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA. Szkolił oraz tworzył rozwiązania projektowe na rzecz takich firm jak Simplicardiac, CIECH S.A., Synoptis Pharma, TOYOTA Central Europe, Lingaro, NOKIA, Sokołów, PLAY czy CD PROJEKT RED. Wykładowca studiów Executive MBA na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, właściciel firmy doradczej DO MORE! w ramach których tworzy strategie innowacyjności, pozyskuje fundusze, przygotowuje analizy rynków zagranicznych i doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnych.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pzebrowski/

dr Hubert Dyba – adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Doświadczony trener i projektant innowacji. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie metody Human-Centered Design. Doradca w programie Akademia Managera Innowacji PARP. Facylitator metody Creative Skills for Innovation Lab w programie Projektanci Innowacji PFR. Analizuje, projektuje i testuje modele biznesowe startupów i firm z sektora MŚP.

Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hubertdyba/

Kamila Pępiak-Kowalska – konsultant i trener biznesu. Prowadzi szkolenia, warsztaty i programy edukacyjne w oparciu o narzędzia i techniki coachingu oraz facylitacji. Ekspert w zakresie projektowania i facylitowania procesu grupowego w organizacji. Wykładowca akademicki, autorka książki „Jęczing? Powiedz „dość!” i naucz się czerpać z optymizmu”.

Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kamilapepiakkowalska/

 

Kontakt: Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich studentów.