Akademia kompetencji menedżerskich

 

Kierunek
 • Akademia kompetencji menedżerskich
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Jaka jest recepta na sukces na współczesnym rynku pracy? Odpowiedź brzmi: kompetencje, kompetencje i jeszcze raz kompetencje. Obecny rynek pracy wymaga od Ciebie stałego aktualizowania wiedzy i podnoszenia umiejętności. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy są coraz większe. Znalezienie wymarzonej pracy lub awans w swoim dotychczasowym miejscu pracy wymaga jednak odpowiednich kompetencji. Już nie tylko specjalistycznych, ale również tych kluczowych, o charakterze uniwersalnym, sprawdzających się w różnych sytuacjach i na różnych stanowiskach pracy.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 375 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Akademia kompetencji menedżerskich.

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe Akademia kompetencji menedżerskich to kierunek w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, który ma na celu poszerzenie kompetencji przydatnych na stanowiskach menedżerskich różnego stopnia. To możliwość rozwinięcia umiejętności zarządczych u menedżerów oraz u pracowników niższego szczebla, którzy chcą przyspieszyć rozwój swojej kariery i zdobyć nowe kompetencje, które im to ułatwią. 

Podczas zajęć prowadzonych przez praktyków z doświadczeniem, słuchacze zostaną zapoznani ze specjalistyczną wiedzą z zakresu przywództwa, psychologii biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został szczegółowy plan studiów podyplomowych na kierunku Akademia kompetencji menedżerskich w ZPSB. 

 1. Komunikacja interpersonalna. 18 godz.
 2. Autoprezentacja. 18 godz.
 3. Praca w zespole. 18 godz.
 4. Efektywność osobista menedżera. 18 godz.
 5. Zarządzanie zespołem. 18 godz.
 6. Kreatywność. 18 godz.
 7. Zarządzanie wiedzą. 18 godz.
 8. Coaching. 18 godz.
 9. Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie. 18 godz.
 10. Zarządzanie różnorodnością. 18 godz.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Akademia kompetencji menedżerskich w ZPSB


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu dba, aby oferowane kierunki niosły za sobą wiele korzyści. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych Akademia kompetencji menedżerskich mają następujące atuty:

 • Studia realizowane w 100% w formie zdalnej z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających kształcenie na odległość. 
 • Materiały szkoleniowe przygotowane przez zespół specjalistów z zakresu przywództwa, psychologii biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji. 
 • Studia online zapewniają możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie oraz realizację modułów we własnym tempie. 
 • Otrzymanie materiałów dydaktycznych przygotowanych zgodnie z dobrymi praktykami wspomagającymi uczenie się osób dorosłych, które są stale dostępne dla słuchaczy na platformie e-learningowej uczelni.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Akademia kompetencji menedżerskich?


Akademia kompetencji menedżerskich to studia podyplomowe, które skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe (tytuł licencjata, inżyniera lub magistra) i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje zawodowe. To idealny kierunek na studiach podyplomowych dla osób, którym zależy na poszerzeniu swoich zdolności przywódczych i menedżerskich.

Studia podyplomowe Akademia kompetencji menedżerskich skierowane są zarówno dla osób, które sprawują stanowiska kierownicze i menedżerskie, jak i do pracowników niższego szczebla, którzy chcą rozpędzić swoją karierę zawodową. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Akademia kompetencji menedżerskich na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów Akademia kompetencji menedżerskich w ZPSB


ZPSB to szkoła wyższa, która dba o swoich słuchaczy i stawia ich potrzeby na pierwszym miejscu. Kierunek Akademia kompetencji menedżerskich to
studia realizowane w całości zdalnie za pośrednictwem platformy e-learningowej

Słuchacze znajdą na niej multimedialne materiały dydaktyczne z licznymi przykładami, zestawami testów do samodzielnej weryfikacji wiedzy oraz testami zaliczeniowymi do każdego modułu. Taka organizacja studiów podyplomowych pozwala na dopasowanie nauki do swojego trybu życia oraz umożliwia realizację innych zobowiązań oraz rozwijanie pasji.

 

Informacje szczegółowe na temat formy zaliczeń z poszczególnych modułów:

 • słuchacz ma obowiązek przystąpić do wszystkich udostępnionych testów zaliczeniowych,
 • konieczne jest uzyskanie minimum 60% punktów ze wszystkich udostępnionych testów zaliczeniowych on-line do każdego modułu,
 • zawartość testu zaliczeniowego z jednego modułu szkoleniowego jest nie większa niż 20 losowo wybranych pytań/zadań,
 • każdy z uczestników e-learningowych studiów podyplomowych ma możliwość dwóch podejść do zaliczenia każdego modułu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Akademia kompetencji menedżerskich na studiach w formie 100% zdalnej, słuchacze muszą uzyskać:

 • zaliczenie min. 80% modułów szkoleniowych w ramach danego kierunku studiów podyplomowych,
 • pozytywną ocenę praktycznego projektu dyplomowego.

Lider kierunku:


Ewelina Świergiel
– nauczyciel akademicki i praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Specjalista w zakresie Design Thinkingu. Zasiada w Zarządzie Stargardzkiej Izby Gospodarczej, Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Stargardzie oraz w licznych kapitałach konkursów gospodarczych.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.