Akademia mentoringu i tutoringu

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 2 raty gratis!

 
 
 
Kierunek
 • Akademia mentoringu i tutoringu
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Współcześnie najskuteczniejsze modele pracy oparte są na wspieraniu jednostek w rozwoju, który przyczynia się do wzrostu całej organizacji. W tym procesie bardzo istotną rolę odgrywa mentoring oraz tutoring. W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu kładziemy ogromny nacisk na innowacyjne, przystosowane do aktualnych potrzeb i oczekiwań środowiska biznesowego, kierunki studiów. Dlatego wśród dostępnych opcji na studiach podyplomowych nie mogło zabraknąć tego istotnego kierunku.
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis tylko do 31.05.2022!
Cena
 • Już od 465 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Na zajęciach wchodzących w zakres nauki w akademii mentoringu i tutoringu, studenci mają możliwość poznania przydatnych narzędzi wspierających proces przekazywania wiedzy i rozwoju, a także dowiedzą się, jak wykorzystywać je w praktyce.

ZPSB oferuje dopracowany program studiów podyplomowych z zakresu mentoringu i tutoringu, który pozwala na rozwijanie teoretycznych i praktycznych kompetencji. Starannie dobrane metody nauczania oraz trenerzy z doświadczeniem to klucz do sukcesu.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych w ZPSB na kierunku akademia mentoringu i tutoringu jest rozwinięcie u studentów umiejętności rozwiązywania złożonych problemów i krytycznego myślenia, a także przywództwa i zdolności przekazywania wiedzy.

Na zajęciach z trenerami mentoringu i tutoringu przekazywane są zdolności i wiedza z zakresu nowoczesnych form rozwoju i edukacji. Dzięki temu studenci tego kierunku na studiach podyplomowych dowiadują się, jak wykorzystywać swoje naturalne umiejętności i predyspozycje w celu rozwoju jednostki i organizacji, w której pracują.

Korzyści dla studentów:

Studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu niosą za sobą wiele cennych korzyści. Na kierunku akademia mentoringu i tutoringu należą do nich między innymi:

 • zdobycie praktycznej znajomości skutecznych narzędzi, które wykorzystywane są w  mentoringu i tutoringu,
 • nabycie umiejętności prowadzenia programów  mentoringowych i tutoringu,
 • nauka, w jaki sposób najlepiej przygotować sesję mentoringu i przeprowadzić ich superwizję,
 • poznanie sposobów budowania systemów mentoringu wewnętrznego w organizacji i  wspierania mentorów,
 • zapoznanie się z możliwościami i metodami odkrywania i rozwijania potencjału podopiecznych.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku akademia mentoringu i tutoringu w ZPSB?

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to prywatna uczelnia wyższa w Szczecinie, która oferuje indywidualne podejście do każdego studenta. Nauka opiera się na nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania i funkcjonowania środowiska biznesowego. Trenerzy na kierunku mentoring i tutoring znają nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale także mogą pochwalić się doświadczeniem praktycznym w wykorzystywaniu rozmaitych metod motywowania do rozwoju.

Wybór ZPSB to nauka na bardzo wysokim poziomie oraz możliwość zdobycia cennego dyplomu, który na pewno zostanie doceniony przez potencjalnych pracodawców. Dzięki temu, że przykładamy się do rozwijania naszych podopiecznych na różnych kierunkach, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Dla kogo są przeznaczone studia podyplomowe na kierunku akademia mentoringu i tutoringu?

Studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu są skierowane między innymi do:

 • specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie, dla których jest to kolejny etap rozwoju zawodowego i osobistego, którzy chcą zdobyć dodatkowe umiejętności, pozwalające na skutecznie dzielenie się zgromadzoną wiedzą,
 • menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw, aby mogli oni wykorzystać doświadczenie i wiedzę teoretyczną do  dalszego rozwoju zespołu lub przedsiębiorstwa,
 • działów HR w celu budowania skutecznych modeli rozwoju talentów, co czyni firmę organizacją stale uczącą się.

Metodyka:

Zajęcia na kierunku studiów podyplomowych akademia mentoringu i tutoringu prowadzone się w trybie stacjonarnym. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne, co znacznie ułatwia przyswajanie wiedzy i pozwala na dokładne zapoznanie się z daną sekcją.

Bloki zajęć zostały dobrane w taki sposób, aby studenci stopniowo coraz lepiej poznawali tajniki mentoringu i tutoringu. Systematyczne rozszerzanie wiedzy o nowe zagadnienia pozwala na dogłębne poznanie tematu i przygotowanie się do wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Program studiów:

BLOK WPROWADZAJĄCY 10 godz.

BLOK I. UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE I INTERPERSONALNE. 50 godz.
1. Podstawy psychologii w pracy mentora i tutora. Etyka w pracy mentora i tutora. 10 godz.
2. Podstawy psychologii w pracy mentora i tutora Osobowość i elementy zaburzeń osobowości. 10 godz.
3. Podstawy psychologii w pracy mentora i tutora. Psychologia różnic indywidualnych (temperament, intelekt, styl poznawczy). 10 godz.
4. Podstawy psychologii w pracy mentora i tutora. Psychologiczne modele uczenia się ludzi dorosłych. 10 godz.
5. Trening efektywności indywidualnej. Kompetencje interpersonalne i osobowość vs skuteczność relacji mentoringowej i tutorinowej. 10 godz.

BLOK WARSZTAT MENTORA I TUTORA. 90 godz.
1. Badanie i rozwój talentów. 10 godz.
2. Model mentoringu i metody pracy mentora. 20 godz.
3. Narzędzia coachingu w pracy mentora. 20 godz.
4. Trening procesu mentoringowego. 20 godz.
5. Narzędzia w tutoringu. 20 godz.

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (w trybie e-learningowym) – słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu. 20 godz.
1. Autoprezentacja
2. Komunikacja interpersonalna
3. Kreatywność
4. Praca w zespole
5. Prawo własności intelektualnej
6. Zarządzanie wiedzą
7. Zarządzanie zespołem

BLOK SUPERWIZJA. 10 godz.
Superwizja sesji mentoringowej i tutora – sesja informacji zwrotnych. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Trenerzy na kierunku:

Beata Pluta – mentor, trener biznesu i coach zespołu (WIAL). Menedżer z ponad 20-letnią praktyką w obszarze sprzedaży, finansów, usług w korporacjach z kapitałem skandynawskim, gdzie zarządzała dużymi zespołami na szczeblu Dyrektora Regionu i Dyrektora Sprzedaży.
W praktyce wykorzystuje mentoring i coaching współpracując z menedżerami i zespołami wielu korporacji, prowadzi warsztaty z przywództwa i kompetencji menedżerskich, zarządzania zmianą. Uczy także wykorzystywania Talentów w budowaniu i zarządzaniu zespołem oraz zajmuje się przedstawianiem metod wykorzystywania w praktyce technik sprzedaży i jakości obsługi.
Propagatorka mentoringu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, Trener Action Learning i Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na  Uniwersytecie Szczecińskim. Beata Pluta ukończyła również wiele kursów i szkoleń w kraju i za granicą  z  zakresu przywództwa (m.in. Leading People in Business; Self leadership; Team leadership; AfT Leadership Coaching School (według certyfikacji ICF), Action Learning wg WIAL).
Jest wiceprezesem klastra Praktyki Zarządzania Procesowego i współzałożycielką Twój-Mentor.

 

Rezerwuję miejsce