Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 2 raty gratis!

 
 
 

 

Kierunek
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Dbałość o odpowiedni poziom bezpieczeństwa to zadanie, które wraz z rozwojem technologii i społeczeństwa, staje się coraz trudniejsze. Należy brać pod uwagę rozmaite zagrożenia, które jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu wydawały się abstrakcją. Niezbędne jest odpowiednie podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz umiejętność odczytywania sygnałów zwiastujących różnego rodzaju kryzysy i niebezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe będzie ich wczesne wykrycie i zapobieganie, zamiast zwalczania.
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis tylko do 31.05.2022!
Cena
 • Już od 430 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Kierunek bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na studiach podyplomowych to wybór doskonały dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych. Na studiach przekazywana jest wiedza przez specjalistów z doświadczeniem w zarządzaniu kryzysowym i utrzymywaniu bezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym.

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe mają na celu podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi, przewidywania i wykrywania niebezpieczeństwa oraz reagowania na sytuacje niosące za sobą różnego rodzaju zagrożenie. Zajęcia na tym kierunku zostały przygotowane w taki sposób, aby studenci mogli zapoznać się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale także praktycznymi przykładami.

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe to kierunek studiów podyplomowych, który ma na celu przeszkolić i przygotować studentów do zachowania w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie z nimi oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w państwie na szczeblu regionalnym i centralnym.

Korzyści dla studentów:

Studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu niosą za sobą wiele cennych korzyści. Na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe należą do nich między innymi:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu dbania o bezpieczeństwo ludności i państwa,
 • zdobycie wiedzy na temat wykonywania zadań związanych z utrzymaniem poziomu bezpieczeństwa na optymalnym poziomie podczas pracy w służbach ratowniczych lub organach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe,
 • pozyskanie umiejętności reagowania i radzenia sobie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na różnych szczeblach
 • pozyskanie aktualnej wiedzy na temat przepisów prawnych, narzędzi i technik zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, organizacjom oraz infrastrukturze.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w ZPSB?

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich studentów szeroką ofertę studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów podyplomowych. Wśród nich znalazł się kierunek bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, który jest odpowiedzią na rosnące wymagania wobec specjalistów z tej dziedziny. Coraz większe możliwości technologiczne umożliwiają generowanie wielu nowych zagrożeń. Dają one jednak również możliwość lepszego radzenia sobie z niebezpieczeństwem oraz umożliwiają jego wczesne wykrywanie.

W ZPSB masz gwarancję zajęć prowadzonych przez osoby z praktycznym doświadczeniem w tej tematyce. Dzięki temu przekazywana przez nich wiedza nie jest tylko suchą teorią, ale znajduje potwierdzenie w konkretnych przykładach praktycznych, możliwych do przedstawienia. To pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie słuchaczy do przyszłych wyzwań zawodowych w tym dynamicznym obszarze.

Dla kogo są przeznaczone studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe?

Studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu są skierowane między innymi do:

 • osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń, a także ich przeciwdziałaniu i radzeniu sobie w przypadku ich wystąpienia,
 • pracowników sektora publicznego i niepublicznego, którzy zajmują się na co dzień zarządzaniem bezpieczeństwem, a także reagowaniu i radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Metodyka:

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe prowadzone są w systemie modułowym. Ćwiczenia i wykłady zostały podzielone na bloki tematyczne. Każdy z nich przekazuje konkretną wiedzę ze ściśle określonego zakresu – dzięki temu nauka jest usystematyzowana i o wiele bardziej przystępna dla słuchaczy.

Prowadzący zajęcia kładą ogromny nacisk na realizowanie ich w sposób interaktywny i angażujący studentów. Mają one często formę warsztatów, case study, pracy w grupie oraz treningi, gry symulacyjne i wiele innych metod, które pozwalają na lepsze zrozumienie wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w realizacji zadań praktycznych.

 

Program studiów:

BLOK I. Bezpieczeństwo – zagadnienia wprowadzające i organizacja bezpieczeństwa ludności w Polsce i UE 75 godz.
1. Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego. 5 godz.
2. Ocena bezpieczeństwa obszaru. 5 godz.
3. Główne założenia i instrumenty europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. 10 godz.
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce; zakres podmiotowy, przedmiotowy i funkcjonalny. 10 godz.
5. Podstawy teorii zarządzania kryzysowego. 5 godz.
6. Rola i zadania organów administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym. 10 godz.
7. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. 10 godz.
8. Infrastruktura krytyczna. 5 godz.
9. Analiza zagrożeń obszaru. Arkusz kalkulacyjny. 10 godz.
10. Obrona Cywilna w Polsce. 5 godz.

BLOK II. Zagadnienia z zakresu organizacji, psychologii i zarządzania zespołem ludzkim 40 godz.
1. Zasady i style kierowania zespołem ludzi. 10 godz.
2. Praktyczne uwarunkowania zabezpieczenia imprez masowych. 5 godz.
3. Socjologiczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa. 10 godz.
4. Struktura i zadania elementów systemu zarządzania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. 10 godz.
5. Teoria i praktyka zachowań agresywnych, reagowanie na konflikt. Psychologia tłumu. 5 godz.

BLOK III. Wybrane elementy prawa karnego materialnego i procesowego, wykroczeń, administracyjnego oraz cywilnego 35 godz.
1. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego. 5 godz.
2. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagrożonych. 5 godz.
3. Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych. 10 godz.
4. Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. 10 godz.
5. Obowiązki podmiotów w zakresie obronności. 5 godz.

BLOK IV. Moduł aktywności praktycznej (ratownictwo medyczne) 30 godz.
1. Zasady udzielania pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne). 10 godz.
2. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne. 5 godz.
3. Elementy bezpieczeństwa cybernetycznego: bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo informacji. 5 godz.
4. Trening umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązania konfliktów i mediacji społecznych. 5 godz.
5. Techniczne i praktyczne aspekty ochrony i ewakuacji w sytuacjach kryzysowych. 5 godz.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Trenerzy na kierunku:

dr Magdalena Lazarek-Janowska

 

Rezerwuję miejsce