Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (ONLINE – MS TEAMS)

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Studia podyplomowe w formule on-line

Czas trwania: 2 semestry, 160 godz. – przebiegają w formie zjazdów on-line (2 razy w miesiącu w piątki i w soboty)

Kwestie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dotyczą każdego z nas. Cyberprzestrzeń stała się nieodłącznym elementem naszego życia nadając mu nowy wymiar. Jadąc do pracy, rozmawiając ze znajomymi, robiąc zakupy, startując w biegu, instalując grę, płacąc rachunki, ucząc się, oglądając ulubiony serial – z każdym takim działaniem coraz bardziej się w niej zanurzamy. Niezależnie od miejsca zamieszkania, pracy czy pełnionych funkcji. Nieodłącznym elementem towarzyszącym cyberprzestrzeni są kwestie bezpieczeństwa jej użytkowników i edukacja w tym zakresie. Potwierdzają to najnowsze wyniki badania „Cyberbezpieczeństwo według polskich firm” przeprowadzonego w I kw. 2020 r. przez „Computerworld”, gdzie aż 75% ankietowanych uznało, że obok kwestii związanych z samym bezpieczeństwem technologii, to edukacja i szkolenia są jednym z najważniejszych sposobów budowania naszej cyberodporności. Obecnie, cyberodporność nie tylko jest potrzebna na szczeblu narodowym czy lokalnym. Coraz większego znaczenia nabiera ona na poziomie firmy, jej pracowników oraz wszystkich indywidualnych użytkowników cyberprzestrzeni.

Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest podniesienie świadomości Słuchaczy w zakresie bezpiecznego wykorzystywania technologii, świadomego konsumowania zasobów informacyjnych oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi. Program studiów pozwala na skoncentrowanie się na użytkowniku cyberprzestrzeni jako jej integralnym elemencie.

Kim jest kandydat?

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni są skierowane do wszystkich użytkowników technologii informatycznych, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji w zakresie świadomego obcowania z technologią informacyjno-komunikacyjną. W trakcie studiów Słuchacze nabędą i/lub rozwiną swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i świadomego funkcjonowania w obu światach: cyfrowym i realnym. Kompetencje te będą doskonałym uzupełnieniem bazowego zestawu wiedzy i umiejętności, który powinni posiadać pracownicy w różnych branżach i na różnych stanowiskach.

Korzyści dla uczestników:

 • gruntowne i kompleksowe poznanie różnych aspektów funkcjonowania w cyberprzestrzeni (infrastrukturalnych, psychologicznych, prawnych, społecznych, zarządczych),
 • nabycie umiejętności zaprojektowania działań ochronnych i rozwiązań zabezpieczających świadomego użytkownika cyberprzestrzeni,
 • bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Ofice 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).

Atuty studiów:

 • zajęcia prowadzone przez praktyków – prawnicy, psychologowie, specjaliści ds. bezpieczeństwa, specjaliści ds. zarządzania informacją, specjaliści ds. mediów społecznościowych
 • integracja i networking z uczestnikami studiów pochodzących z różnych zakątków Polski
 • dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i w soboty w formie zdalnej
 • wykorzystanie różnorodnych narzędzi środowiska wirtualnego
 • praktyczna i użyteczna praca dyplomowa
 • egzamin końcowy w formie zdalnej
 • dostęp do materiałów z zajęć 24/7 przez cały okres studiów

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz rozwinie się w 3 obszarach:

Wiedza

 • Zna najważniejsze regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i cyberochrony.
 • Posiada wiedzę o głównych rodzajach zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 • Rozumie różnicę między zabezpieczeniem osób (safe) a zabezpieczeniem zasobów (security) w cyberprzestrzeni.

Umiejętności

 • Potrafi przeprowadzić analizę potrzeb różnych typów użytkowników cyberprzestrzeni i opracować dla nich zasady bezpiecznego funkcjonowania.
 • Potrafi przygotować zasady organizacji pracy zdalnej, także w warunkach rozproszonego zespołu z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa danych i informacji.
 • Umie świadomie korzystać z odpowiednich zabezpieczeń w social media.

Kompetencje społeczne

 • Posiada świadomość społeczną na temat ryzyka i zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 • Przyjmuje otwartą postawę w dyskusji na temat prawnych, biznesowych i infrastrukturalnych rozwiązań w zakresie cyberochrony.
 • Posiada świadomość pogłębiającej się integracji na różnych płaszczyznach świata rzeczywistego ze światem równoległym.

 

Wykaz modułów

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – 10 godz.
  • Pojęcie cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa
  • Główne kategorie użytkowników cyberprzestrzeni
  • Zasięg i znaczenie cyberprzestrzeń w życiu prywatnym i zawodowym
 2. Cyfrowe style życia – 10 godz.
  • Pojęcie cyfrowych stylów życia
  • Kompetencje użytkowników cyberprzestrzeni
  • Cyfrowe społeczności
 3. Bezpieczeństwo użytkowników mediów społecznościowych – 10 godz.
  • Bezpieczne korzystanie z social media
  • Rodzaje zagrożeń i konsekwencje funkcjonowania w mediach społecznościowych
  • Ochrona prawna w social media
 4. Aspekty psychologiczne funkcjonowania w cyberprzestrzeni – 20 godz.
  • Pojęcie psychologii Internetu
  • Psychologiczne postrzeganie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • Cyberhigiena
 5. Aspekty prawne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – 20 godz.
  • Aspekty praktyczne związane z wdrażaniem ochrony prawnej w życiu prywatnym i zawodowym
  • Ochrona danych osobowych (RODO)
  • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
 6. Praca zdalna i zespoły rozproszone – 20 godz.
  • Ochrona danych i informacji firmowych w pracy zdalnej
  • Współpraca i wymiana informacji w zespołach rozproszonych
  • Zdalny dostęp do zasobów firmy
 7. Bezpieczeństwo infrastruktury IT (sieć, sprzęt, oprogramowanie) – 20 godz.
  • Cyberbezpieczeństwo w firmie
  • Cyberbezpieczeństwo w domu
  • Cyberbezpieczeństwo w przestrzeni publicznej
 8. Cyberprzestępczość i kradzież tożsamości
  • Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni– 20 godz.
  • Kradzież tożsamości
  • Zwalczanie cyberprzestępczości
 9. Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – 20 godz.
  • Schematy postępowania z informacją w sytuacji kryzysowej
  • Komunikowanie się w sytuacji kryzysowej
  • Współpraca z mediami
 10. Cyberochrona i rynek ubezpieczeń – 10 godz.
  • Cyberochorna – współcześnie i w przyszłości
  • Projektowanie działań ochronnych i rozwiązań zabezpieczających
  • Ubezpieczenia cybernetyczne
 11. Praca dyplomowa i egzamin on-line

 

Rezerwuję miejsce